Samfunnslimet minker og nasjonen forsvinner?

Av Dan Odfjell. 

Samme dag 22/7/23 som jeg publiserte mitt SC innlegg «Teppet ned for Vesten mht realitetene» hadde Erling Marthinsen på document.no sitt «Er det liberale demokratiet i ferd med å begå selvmord». Hans ingress lød slik: «Teknokrati, klimahysteri og identitetspolitikk fører til vestlig tilbakegang. Globalismen mislykkes, de liberale demokratiene blir fattigere og mister sin innflytelse.» Så langt, som debattanter, er vi noenlunde tilsvarende betenkte, for ikke å bruke et sterkere ord. Men jeg klamrer meg til en tro på at vår kristne kultur kan sloss imot, nettopp fordi den har vært og er vår Vestens kultur siden Romerrikets fall og lenge før.

Blant fremtids-spåmennene synes Samuel Huntington å ha tenkt best, han forutså at de ulike sivilisasjonene ville ende opp i konflikt. Akkurat det ser vi tydelig i Norge også, samt at USA og Europa lar seg invadere av de mange og til dels hatefulle fremmede, nær uten motstand. Det er en langt farligere prosess enn den at vi lar oss utkonkurrere økonomisk av Kina og andre. For uten et nasjonalt fellesskap blir det som historien om den trojanske hesten, vi erobres og felles innenfra. Men dette nekter våre egoistiske politikere å ta inn over seg.. De tror eller later som om de er på lag med globalismen, selv om den er like egoistisk og dødsdømt som kommunismen, dvs i kollisjon med vår menneskelig natur. Til og med Kina har forstått det. 

Erna Solberg, hvorfor er globalismen dødsdømt? Fordi du og din liberalistiske klan har glemt demografi og vår mer enn 2000 år gamle kultur som pre-daterer Islam med rundt 600 år. Den sistnevnte kulturen fremmer hat, den tok og tar sverdet i bruk for sin makt-religion, en politisk styreform i seg selv - opp mot Jesus´ nestekjærlighet, ja ordets kraft alene.. Nå hører jeg, Erna, at du ikke tror at du trenger Guds hjelp, da anser jeg deg som ikke-troende. Men dersom du leste Bibelen som en historisk bok, ville du se tilbake på en kulturell utvikling helt fra Babylons tid, og tvers gjennom Roma-rikets dekadente tid, samt opplysningstiden helt frem til i dag, og du ville måtte undre deg med vitenskapens undring over skapelsen, det intrikate det hele.

Uten gudfryktige mangler Høyre sann konservatisme, til bare en liberalistisk lett kork blitt i et opprørt hav av motsetninger, uten ankerfeste og nær lik Ap som, basert mye på misunnelse, flyter nedstrøms, og det på mer enn en måte.. Ikke at jeg sloss for de PK-kristne, ei heller de frafalte biskopene, de er vår tids fariseere med flotte kostymer; pretensjon og mest tomhet innenfor. Det forklarer samtidig de tomme kirkerom, for de tør ikke sloss imot det troløse og verdslige, ikke stolt og usjenert å ville stå opp og stå bekjennende frem. Isteden går de i Pride-tog med Jonas Gahr Støre uten å forstå at de svikter sitt kall og sin trosbekjennelse. DNK og biskopene synes frafalt kristendommen slik at de neppe blir valgt med på dommens dag. Jeg kan ikke dømme, bare Gud kan det, og han ser tvers gjennom oss alle. Et statlig voldsmonopol trenges knapt med sanne kristne. 

Tilbake til dagens overskrift, vårt samfunn er blitt egoistisk og økende diktatorisk, noe det svinnende felleskapet viser. Dugnadsånden er forsvunnet, det er blitt mer alle mot alle, og den viktige fedrelandspatriotismen bekjempes bevisst til fordel for EU.. Uten annet å sloss for enn egoistiske oss selv forsvinner samtidig nasjonens gode kjøreretning og fordragelighet. Våre venstrevridde  myndigheter er besatt av kontroll og makt på bekostning av samfunnslimet. For lettest å kontrollere oss, underlegges vi EU og fremmede konstellasjoner, nær som sauer søker de sosialistisk å innhegne oss. Til det bruker de mediene politisk og besetter samfunnets viktigst kontrollposter med sine egne. Og verst, se Ap og Høyre har nå rottet seg sammen til vekselvis regjeringsmakt med et felles mål i bunn, ingen politisk forandring.. Står de rygg til rygg, tror de at makten er deres og folket sjakk matt.

For forandring til det bedre folket derfor til høsten og til neste Stortingsvalg om to år stemme på helt andre partier enn Ap og Høyre, partier som de to så langt bevisst har søkt å holde utenfor Stortinget ved hjelp av NRK og riksmediene. Erna brukte NRK like gjerne som Ap som sin talerstol, og hun fratok oss sågar muligheten fra å kunne protestere mot NRK ved ikke å betale sosialist-kontingenten. Hadde Erna vært en sannferdig konservativ, ville hun ikke påtvunget oss kontingenten automatisk belastet over skatteseddelen.. Hun gjorde intet i løpet av hele 8 år for å kompensere for denne voldsomme sosialistroperten som er påtvunget oss. Slik røpet hun seg på lag med et totalitært system, en ussel makt-politiker avkledd, alt annet enn forlokkende. Erna utenfra virker rund og trivelig, men i realiteten er hun kun en sosialistisk trojansk hest. Jonas kjenner vi etter hvert, men Erna er om mulig enda verre for Norges fremtid. Det er våre barn og våre barnebarn hun skamfullt velger vekk med sin liberalisme og tankeløse globalisme, samt oss fattig-gjorte i samtid.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer