Levende Ord

Av Øivind Andersen. 

"Guds ord er levende." Heb 4, 12

 Tenk om det kunne gå opp for oss!

 Vi har så lett for å oppfatte oss som subjekt og Guds ord som objekt når vi leser Bibelen. Det er som om vi skal ta ordet til oss og handle med det og gjøre bruk av det på forskjellig vis.

 Vi glemmer at i virkeligheten er det helt motsatt.

 Guds ord er subjekt. Jeg som leser det, er objekt. Det er Guds ord som handler med meg. Det er levende; jeg er død i meg selv, og livet kommer til meg i det ord jeg leser eller hører, dersom det da er Guds ord som kommer til uttrykk i forkynnelsen.

 Det mest alvorlige i vår åndelige situasjon i dag er at forkynnelsen inneholder så lite Guds ord. Det blir forkynnerne som bruker ordet, istedenfor at ordet skulle bruke dem. Mange sier: Jeg vil knytte noen tanker til et Guds ord, og så gjør de nettopp det!

 Men det har ingen mennesker bruk for! Vi har bruk for Guds eget ord, Guds egen tale!

 Det er Guds ord som er levende. Det gjør forkynnelsen levende. Det gjør oss levende, når det får lov til å trenge igjennom.

 Guds ord har den egenskap i seg selv at det trenger igjennom. For det er skarpere enn noe tveegget sverd, og det er kraftig ved Guds egen kraft. Får det bare lov til å virke, sørger det selv for å trenge igjennom, inn i vårt hjertes aller innerste.

 Da avsløres vi. Guds ord bringer sannheten frem i lyset for oss. Men Guds ord stanser ikke med det. Det leger oss også. Det bringer Jesus med seg inn i vårt hjerte med all hans nåde og gave!

 La derfor Guds ord få handle med deg!

Kommentarer