Mine øyne er alltid vendt til Herren

Av O.H. Kydland. 

Mine øyne er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. (Salm 25, 15)

 Vi lever i en vanskelig tid. Gjennom hele livet møter vi garn, snarer og feller. Tenk for eksempel på all minelegging som foregår i en del land. I dag kan minefelt legges ved slipp fra fly eller helikopter, eller ved utskytning av raketter eller granater. Da har ingen lenger noen oversikt, og mineproblemet blir alvorlig for lokalbefolkningen selv om krigen er avsluttet.

 Av og til kan livet arte seg som om vi beveger oss i et minefelt. Problemer, ulykker og motstand smeller til omkring oss og truer med å slå oss til bakken og gjøre oss motløse og hjelpeløse. - Så lenge vi er i denne verden, vil djevelen prøve å fange oss i sitt garn. Han bruker mange forskjellige måter for å få oss til å vende oss bort fra Herren. Han vet nemlig at en motløs kristen er en sårbar kristen som lett kan ledes til fall. Derfor er det viktig å la våre øyne alltid være vendt til vår Herre Jesus Kristus, for han er mektig til å dra våre føtter ut av garnet.

 Du har kanskje opplevd det samme som salmisten sier: "Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare, snaren er revet i stykker og vi er unnsluppet" (Salm 124, 7). Når en synder opplever dette, vil det føre til frelsesfryd og lovsang.

 Det er godt å få vende seg til Herren med alle ting og til alle tider. Han ser og hører oss og vil lede oss gjennom alle vanskeligheter og problem. Vi må lære av salmisten ikke å prøve å komme oss ut av garnet ved egen kraft, men være stille for Herren og vente på ham.

 "Bevar min sjel og utfri meg! La meg ikke bli til skamme, for jeg tar min tilflukt til deg" (Salm 25, 20).

Sett meg så jeg ser deg, Jesus,
nå i denne stund,
ånd på meg og la meg se deg
som min frelses grunn!

Sett meg så jeg ser deg, Jesus,
som mitt livsmåls skatt,
sett meg så jeg ser deg, Jesus,
i dødsmørkets natt!

Kommentarer