Andakt

Av Reidar Kobro

« – andakten for Guds åsyn.» Job 15,4.

Det er bare dette ene stedet i Bibelen vi møter ordet «andakt». Men selve saken er vel kjent i Guds ord. Like fra beretningen om Abels offer til det siste syn i det siste kapitel i Bibelens siste bok finner vi mennesker i andakt for Guds åsyn.

Å holde andakt betyr å la hjertet få retning oppad. I hverdagen løper vi så altfor lett utad til de mange ting som ligger og venter på oss i maset og jaget. I andakten løfter vi vårt hjerte til Herren, som det sies så godt og vakkert i vårt nattverdritual, og det gjør vi for å være hos Gud og for der å få oversikt over de mange hverdagens enkeltting.

Om andakten har jeg lært en liten preken av blomsterbukettene på alteret i sjømannskirken i London. Ikke før er blomstene satt ned i blomsterglasset, før de begynner å vende blomsterkronene inn mot altertavlen som i sitt sentrum har Jesus.

Hemmeligheten ligger vel i at blomstene søker lyset. De har nå engang den art. Derfor strekker de seg mot det store, lyse vinduet over altertavlen hvor morgensolen flommer inn. Men mens de strekker seg mot lyset, vender de seg mot selve saken som den er vist i altertavlens Kristusskikkelse.

Å holde andakt, – det er å vende seg mot Jesus det. Vi er slik laget vi mennesker at vi må ha noe å holde oss til. I andakten møter Jesus oss med himmelhilsen og himmelbud om at vi skal få lov til å holde oss til ham.

Andakt, – det er å tilbe Jesus det, og det er å bekjenne at riket og makten og æren er hans i all evighet. Noe må vi mennesker ha å tilbe. Men så ofte sikter vi for lavt og gir riket og makten og æren til alt annet enn ham. Det vi tilber former vårt vesen. Derfor må vi være varsomme og la vår tilbedelse løpe bare til ham som den med rette tilkommer.

Andakt, – det er å lytte til Jesus det. «Aldri har noen talt som denne mann,» sa de om ham. I andakten lyder hans tale til oss. La oss riktig høre like ned til hjertets innerste.

Å holde andakt er å hvile hos Gud. Jeg kommer til ham med mine byrder og trette tanker, og så får jeg lov til å legge det ned hos ham og over på ham alt sammen.

Men andakten skal ikke bare være begrenset til noen minutter omkring en oppbyggelig tale eller noen skrevne ord. Den rette andakt omfatter hele vårt liv, så det må bli levet fra dag og til dag i retningen oppad mot Gud.

Hjelpen til å leve hele livet i denne andakt finner vi i andaktstunden for Guds åsyn. Måtte vi bruke den både flittig og regelmessig så vi kan lære alltid å leve for ham.

Kommentarer