Rom 4,1-25

{Abraham ble rettferdiggjort ved tro}

Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd etter kjødet?*<* eller: Abraham, vår far (stamfar) etter kjødet har oppnådd?> For dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, har han jo noe å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.*<* 1 Mos 15, 6> 

For den som arbeider*, blir ikke lønnen regnet som** nåde, men som fortjeneste.<* til rettferdighet.><** etter.> Men den som ikke arbeider*, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet,<* til rettferdighet.> slik også David uttaler saligprisningen* over det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger:<* velsignelsen.> "Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, og som har fått sine synder dekket over. Salig er den mann* som Herren ikke tilregner synd."<* hebr.: adam; Sal 32, 1-2>

 {Abraham ble rettferdiggjort før omskjærelsen}

Gjelder nå denne saligprisningen* bare de omskårne, eller gjelder den de uomskårne også? Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet.<* velsignelsen.> Når ble den da tilregnet ham? Da han var omskåret eller uomskåret*? Ikke da han var omskåret, men mens han var uomskåret.<* hadde forhud, se videre> 

Og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten ved tro, den som han hadde mens han ennå var uomskåret, og slik skulle han bli far til alle dem som ikke er omskårne, men som tror, så rettferdigheten kunne bli tilregnet dem også. Han ble også far til de omskårne, for dem som ikke bare er omskårne, men som også følger etter i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han fremdeles var uomskåret*.<* hadde forhud>

 {Løftet blir gitt ved tro}

For det var jo ikke ved loven løftet om å bli arving til verden ble gitt til Abraham eller til ætten* hans, men ved troens rettferdighet.<* gresk: sperma: slekt, etterkommer.> For er det de som er av* loven, som er arvinger, da blir troen uten innhold og løftet satt ut av kraft,<* har.> for det er jo slik at loven framkaller vrede. 

Men der det ikke er noen lov, der er det heller ingen overtredelse. Derfor er løftet av tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for den som er av* loven, men også for den som er av* Abrahams tro. Han er far til oss alle, - <* har.> slik det står skrevet: Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag* - overfor Gud, Ham som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke finnes, som om det finnes**.<* 1 Mos 17, 5><** de ting som ikke er, som om de er.> 

Da alt håp* var ute, trodde han med håp, at han skulle bli far til mange folkeslag, etter det som var sagt: "Slik skal din ætt bli."**<* uten menneskelig håp.><** 1 Mos 15, 5> Han ble ikke svak i troen og var ikke* opptatt av sitt eget legeme som allerede var utlevd, siden han snart var hundre år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde morsliv.<* UN utelater: ikke.> 

Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen idet han gav Gud ære. Og han var helt overbevist om at det Han hadde lovt, det var Han også i stand til å gjøre. Og derfor ble det regnet ham til rettferdighet.*<* 1 Mos 15, 6> Nå ble det ikke skrevet bare for hans skyld at den ble tilregnet ham; men også for vår skyld, vi som blir tilregnet* og som tror på Ham som reiste vår Herre Jesus opp fra de døde,<* rettferdighet> Han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse.


Kommentarer