Vår avmaktsfølelse i Norge er påtagelig blitt.


Og mon tro hvor vi får den fra, om det ikke er fra våre ovenfra og nedad sterkt bløffende elite-politikere som fattig-gjør og lurer oss trill rundt, ikke minst ved å frata oss vår billige strøm, med fedrelandet på billigsalg.. For EU og muslimske innvandrere har tydeligvis forrang foran oss nordmenn og samer som tidligere har bebodd og bygget dette landet. Avmaktsfølelse hører normalt diktatoriske systemer til, overhodet ikke til virkelige demokratier, enn si opplyste folkedemokratier.. Noe er påtagelig galt fatt mht til det norske politiske systemet og den politikken som føres i verdens «rikeste» land. Dvs av hhv Jonas Gahr Støre og krokodillen ventende i sivet, nemlig Erna Solberg, disse kan vi takke overmakten (Adelen) og all denne indoktrineringen gjennom riksmediene for. Private nettsteder med document.no i spissen blir blir nær «blåst av banen» av NRK alene, som er statsfinansiert med minst 7 milliarder årlig. Det betyr at folkets skattepenger brukes mot folket gjennom skattelegging og til skjev indoktrinering. 

Vi folket har aldri stemt for EU ei heller det å etterape Sverige til muslimsk utforkjøring, tvert imot. Våre elite-politikere derimot oppfører seg som diktatorer mot folkets beste, gjennom et infernalsk nettverk av penger og fordeler. Det synes som en globalistisk verdensmakt står bak i kulissene og styrer lille Norge til sin fordel. Hvorfor skal vi betale EU´s meget høye elektrisitetspriser når vår natur og våre fossefall gir oss bortimot gratis strøm, så nødvendig i vårt langstrakte og langt kaldere land.  Hvor er logikken? Hva gir EU oss tilbake? Tvert imot ingenting, som vi ikke faktisk kan kjøpe billigere fra hele resten av verden, som medlemmer av WTO. EU trenger oss; vi ikke dem, og oss bastet og bundet til det skrøpelige sammen-snekrede EU. Som USA lenge har herjet med, senest gjennom Nato og krigen i Ukraina, samt Norge gjort til en fiende av vår langvarige og stabile nabo Russland. Er Norge blitt til en, både EU og USA, rævedilter?

Med våre energi og fiske-eksport, som EU sårt trenger, hvorfor er ikke den norske kronen like sterk som den sveitsiske franc? Er kronen politisk bevisst gjort syk for at vår oljeformue rent «optisk» skal synes større en den egentlig er? For å tilrettelegge en milliard-galopp ut av Norge og for å gjøre våre elite-politikeres hoser grønne og dem selv topp-populære til internasjonale og skattefrie stillinger? Er dette en folke-vennlig politikk? Eller, er de alle globalister for å kunne menge seg med de rike og korrupte? Eller for å avvikle nasjonal-staten Norge? Der er kommet noe svært lite jordnært over det hele, en ønsket internasjonal smeltedigel? Med det norske folket som vår elite´s innsats? Nei, tusen takk. Og sågar med sympati for voldsmenn og terrorister, senest skamfullt med støtte til Hamas, som FN også støtter. Forresten, FN er for lengst utgått på dato, men se Norge og UD har merkelig nok ikke oppdaget det ennå.

Min kone, hjemme en tur fra Chile, er forferdet hvor dyrt alt er blitt i Norge. På veien ut fra en matbutikk i dag traff hun en mann som sa, i Norge blir vi flådd. For å spare penger, kjører han en ukes runde ut og kjøper «mat for salg, siste utsalgsdag» og legger det i fryseren. Hvordan kan det forklares, Jonas, at Norge som populært påståes å være et av verdens beste og rikeste land, nå fattig-gjøres over hele linjen? Er det fordi stats-milliardene brenner i lommene dine mht til omsorg for resten av verdenen? At nordmenn og samer har du et tilstrekkelig nakketak på, til ikke å måtte ta hensyn til oss? Er det derfor du og nå, med Espen Barth Eide som din personlig og utvalgte utenriksminister, misbruker UD som til en internasjonal milliard-fordeler? Et departement for øvrig omtalt som et ideologisk rottereir, som normalt stemmer med de 50 islamistiske landene som nær har kuppet FN og som faller staten Israel i ryggen ved enhver anledning.

Er det Jens Stoltenberg (bare indirekte Nato..) du støtter, Jonas, mht det korrupte Ukraina, med mer penger per capita enn selv USA gir, pluss norske angrepsvåpen rettet mot vår store nabo Russland?  Var nå dette i Norges beste interesse? Vi har nemlig store interesser på spill, nok å nevne Svalbard og Barentshavet. Er vi, eller du på våre vegne, blitt Joe Bidens nyttige idiot, til krigersk, imperialistisk galskap uten like? Og du og dine, som aldri så lenge har pretendert at vi er selveste verdens fredsnasjon, med ansvaret for utdelingen av den årlige Fredsprisen. Må vi ikke gi det ansvaret tilbake til Sverige? I det hele tatt, hvordan kan Norge heretter opprettholde sitt gode navn og rykte? Eller, kan vi unnslippe med å påstå vi ikke er en ansvarlig nasjon lenger, kun en provins innen et sprikende og falleferdig fattig-gjort EU, som lyder ordre derfra og fra USA og dets militære, industrielle kompleks? Hva har Norge igjen å skryte av når selv vår vakre natur ofres til fordel for vindmøller? Slike har Norge aldri tidligere hatt bruk for.. Altså, sågar naturen ofres i underdanighet til EU og WEF-oligarkene. Politisk galskap; tro om ikke Trond Giske har lært og følger med? Ap´s redningsmann? Det kan da ikke bli verre..

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer