Hvorfor er antidepressiva så skadelige?

Fra P54

Vi utforsker de vanligste bivirkningene av SSRI-preparater og marerittet det er å slutte med dem.
Les artikkelen i lenken nedenfor, for lang til å oversette alt, men jeg har oversatt i korte trekk innledningen til artikkelen:

Historien i korte trekk:

  • SSRI-antidepressiva er et av de mest skadelige medikamentene på markedet, og på grunn av hvor mange mennesker som får dem (ofte uten noen god grunn), har de hatt en dyptgripende effekt på bevisstheten til hele samfunnet vårt.

  • Denne artikkelen vil ta for seg noen av de vanligste bivirkningene av SSRI-preparater (og SNRI-preparater), som å bli livsfjern, bli svært urolig og ubalansert (noen ganger til det punktet at man blir voldsomt psykotisk), miste forstanden, miste evnen til å ha sex og utvikling av fosterskader.

  • På grunn av den utbredte fornektelsen i psykiatrien av problemene med medikamentene deres, blir de vanlige SSRI-bivirkningene dessverre ofte feiltolket som et tegn på at personen hadde en eksisterende psykisk sykdom og trenger mer av medikamentet - noe som altfor ofte fører til katastrofale hendelser for den overmedisinerte pasienten.

  • I likhet med mange andre sentralstimulerende stoffer (f.eks. kokain) er SSRI-preparater svært avhengighetsskapende. På grunn av dette blir pasientene alvorlig syke når de forsøker å slutte med dem (abstinenser rammer omtrent halvparten av SSRI-brukerne), og det er ofte ekstremt vanskelig å slutte med dem. I denne artikkelen vil jeg ta for meg de metodene jeg kjenner til, siden det finnes svært få ressurser for mennesker i en slik situasjon.

Nylig diskuterte jeg SSRI-antidepressivaenes skitne hemmelighet - de forårsaker psykotisk vold som vanligvis resulterer i selvmord og noen ganger i forferdelige drap (f.eks. masseskytinger). Bemerkelsesverdig nok ble denne bivirkningen oppdaget i de kliniske utprøvingene, dekket over av legemiddelfirmaene, og deretter dekket over av FDA etter at byrået mottok en flom av klager (39 000 i løpet av de første ni årene) da det første SSRI-preparatet, Prozac, kom på markedet.

Men siden psykotisk vold er en så tydelig og alarmerende bivirkning, motiverte det mange av familiene til de som døde til å saksøke legemiddelfirmaene og få bevis for at legemiddelindustrien faktisk hadde dekket over dette for å beskytte salget av de lukrative antidepressivaene sine. Som et resultat av dette (på grunn av oppdagelsesprosessen) har vi et mye klarere bilde av hva som faktisk skjedde med SSRI-preparatene enn med mange av de andre forferdelige legemidlene som finnes på markedet.

PS! KORT UTDRAG FRA LENKEN OVENFOR OG MASSESKYTINGER:


Et av de vanligste argumentene som brukes for å avvise sammenhengen mellom SSRI-preparater og psykotisk vold, er at det er større sannsynlighet for at psykisk syke mennesker bruker psykosemedisiner, så "sammenhengen" mellom psykosemedisiner og psykotisk vold er rett og slett et produkt av allerede eksisterende psykisk sykdom og ville ha skjedd uavhengig av psykosemedisinen.

Selv om det å hevde at "korrelasjon ikke er årsakssammenheng" gjør det mulig å tilbakevise denne sammenhengen samtidig som man høres intelligent ut, er det imidlertid noen store problemer med dette argumentet.

For det første finnes det mye bevis som knytter SSRI-bruk til disse hendelsene, inkludert data fra kliniske studier som ble holdt skjult for offentligheten. Siden disse bevisene ikke ble dekket i Tuckers (se full versjon her) eller Walshs presentasjon, (se full versjon her) vil de være i fokus i denne artikkelen.

For det andre er det en "black-box"-advarsel på SSRI-preparatene om at de øker selvmordsrisikoen, noe som bare kan være mulig hvis det faktisk eksisterer en viss grad av årsakssammenheng.

For det tredje er disse psykotiske hendelsene helt ukarakteristiske for personene som begår dem, og i mange tilfeller rapporterer de en svært lik (og foruroligende) fortelling om hva de opplevde før og under skytingen.

Merk: Big Pharma, som jobber hånd i hånd med FDA, kjempet med nebb og klør i flere tiår for å forhindre at SSRI-preparatene noen gang ble utstyrt med en advarsel. Jeg tror dette delvis skyldes hvor mye penger som tjenes på disse medikamentene (for tiden omsettes de for ca. 40 milliarder dollar i året).

Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har en lignende primær virkningsmekanisme som kokain. SSRI blokkerer gjenopptaket av serotonin, SNRI, som også ofte foreskrives, blokkerer gjenopptaket av serotonin og noradrenalin (heretter refererer "SSRI" til både SSRI og SNRI), og kokain blokkerer gjenopptaket av serotonin, noradrenalin og dopamin. SSRI (og SNRI) ble opprinnelig brukt som antidepressiva, men har etter hvert blitt markedsført på andre områder og har i løpet av denne tiden fått et enormt antall dødsfall.

Da det første SSRI-preparatet kom på markedet i 1988, skilte Prozac seg raskt ut som et spesielt farlig medikament, og etter ni år hadde FDA mottatt 39 000 bivirkningsrapporter for Prozac, et antall som var langt høyere enn for noe annet legemiddel. Dette inkluderte hundrevis av selvmord, grusomme voldsforbrytelser, fiendtlighet og aggresjon, psykose, forvirring, forvrengt tenkning, kramper, hukommelsestap, hjerneslag, en følelse av at hjernen ikke lenger fungerer som den skal, og seksuell dysfunksjon (langvarig eller permanent seksuell dysfunksjon er en av de hyppigst rapporterte bivirkningene av antidepressiva, noe som er ironisk med tanke på at medisinen er ment å gjøre deg mindre, ikke mer deprimert).

SSRI-drap er vanlige, og det finnes et nettsted som har samlet tusenvis og atter tusenvis av dokumenterte tilfeller. Så vidt jeg vet (det finnes sannsynligvis noen få unntak), har skytteren i alle tilfeller der det har skjedd en masseskyting på en skole, og det har vært mulig å kjenne til skytterens medisinske historie, tatt et psykiatrisk medikament som er kjent for å forårsake disse atferdsendringene. Etter hver masseskyting sirkulerer det memes på nettet som illustrerer dette temaet (ofte med henvisning til mange av de samme personene som på bildet i forrige avsnitt).

Boken Dødelig Psykiatri og Organisert Fornektelse forklarer i evidensbasert detalj hvorfor dagens bruk av psykiatriske legemidler gjør langt mer skade enn nytte. Professor, dr. med. Peter C. Gøtzsche dokumenterer at psykiatriske legemidler tar livet av mer enn en halv million mennesker hvert år blant personer over 65 år i USA og Europa. Dette gjør psykiatriske legemidler til den tredje største dødsårsaken, etter hjertesykdommer og kreft. Gøtzsche forklarer at vi kan redusere dagens bruk av psykotropiske legemidler med 98 % og samtidig forbedre pasientenes mentale og fysiske helse og overlevelse. Det kan imidlertid være vanskelig å slutte med medikamentene, ettersom mange blir avhengige av dem. Siden abstinenssymptomene kan være alvorlige, langvarige og til og med farlige, er det som regel nødvendig med langsom nedtrapping.

I boken avliver Gøtzsche de mange mytene som ledende psykiatere - ofte på legemiddelindustriens lønningsliste - har skapt og pleiet gjennom flere tiår for å skjule det faktum at den biologiske psykiatrien generelt har vært en fiasko. Den biologiske psykiatrien ser medikamenter som "løsningen" på praktisk talt alle problemer, noe som står i sterk kontrast til pasientenes syn. De fleste pasientene responderer ikke på medisinene de får, men dessverre fører psykiaternes frustrasjon over manglende fremgang ofte til flere diagnoser, flere medisiner og høyere doser, noe som skader pasientene ytterligere.

Cory Baadsgaard utviklet for eksempel økende (og noen ganger demoniske) hallusinasjoner etter å ha begynt på SSRI, gikk til skolen med et ladd gevær og innså delvis hva han gjorde etter at han hadde tatt alle som gisler, overga seg, kom delvis til bevissthet igjen på rektors kontor, men hadde ingen minner om hva som hadde skjedd før han våknet i en celle på Juvenile Hall (hvor han tilbrakte 14 måneder).

Merk: Den neste (tre minutter lange) videoen gir en enda mer kraftfull illustrasjon av dette fenomenet.

Merk: Jeg må understreke at denne personens historie ikke er unik, han har bare vært usedvanlig engasjert i å gjøre offentligheten oppmerksom på det som skjedde. Det illustrerer også hvor ondskapsfulle disse stoffene er, ettersom de, i likhet med personene nevnt ovenfor, blir tvunget til å gjøre noe som bryter med alle kjerneprinsipper de står for.

I likhet med vaksineindustrien vil den psykiatriske industrien alltid forsøke å frita sine farlige medisiner for ansvar og aggressivt sette ofrene i et dårlig lys. Til tross for denne kritikken er det tre fakta som går igjen i litteraturen om akatisi-drap, og som Gøtzsche mener ugjendrivelig peker mot psykiatriske medikamenter som årsak til voldelige drap:

- Disse voldshendelsene forekommer hos mennesker i alle aldre, som ut fra alle objektive og subjektive mål var helt normale før handlingen, og der ingen utløsende faktorer utenom den psykiatriske medisineringen kunne identifiseres.

- Forut for hendelsene var det klare symptomer på akatisi.

- Voldsutøverne gikk tilbake til sin normale personlighet da de sluttet med antidepressiva.

FDA-pakningsvedlegget eksplisitt lister opp følgende som bivirkninger av Effexor (et SNRI-preparat): forsettlig skade, utilpasshet, selvmordsforsøk, depersonalisering, unormal tenkning, akatisi, apati, ataksi, CNS-stimulering, emosjonell labilitet, fiendtlighet, manisk reaksjon, psykose, selvmordstanker, unormal atferd, tilpasningsforstyrrelse, akinesi, økt energi, drapstanker og problemer med impulskontroll.

Neal Jacobson var ikke den første som drepte på antidepressiva. Her er ti andre tilfeller.

Her er en kort liste over personer som utførte skoleskytinger.

En innføring i medisinsk manipulasjon. Hvordan den medisinske institusjonen dekker over de uunngåelige skadevirkningene av sin utrygge terapeutiske verktøykasse.

I toksikologi vil du vanligvis se at alvorlige og ekstreme reaksjoner forekommer mye sjeldnere enn moderate reaksjoner:

Når det oppstår en svært bekymringsfull og umiskjennelig bivirkning (f.eks. covid-19-vaksinene som forårsaker plutselige dødsfall hos unge, friske idrettsutøvere), tyder det derfor på at du bare ser toppen av isfjellet, og at langt mindre alvorlige skader også forekommer mye hyppigere. For eksempel fant en undersøkelse at 18 % av de vaksinerte ble skadet, 0,93 % ble uføre og 0,05-0,1 % døde, og en annen undersøkelse fant at 41 % av de vaksinerte ble skadet, hvorav 7 % ble alvorlig skadet.

Merk: Siden man ikke kan undersøke noen som er døde, gjorde undersøkelsesfirmaet det som kom nærmest, og fant at 24 % til 28 % av befolkningen kjente noen de trodde døde av covid-19-vaksinen.

Når det gjelder SSRI-preparatene, er den psykotiske volden de kan skape bare den synlige toppen av isfjellet, og det er mange mindre alvorlige, men likevel forferdelige måter de forvrenger sinnet ditt på.

I en undersøkelse blant 1829 pasienter på antidepressiva i New Zealand rapporterte for eksempel 62 % at de hadde seksuelle problemer, 60 % følte seg følelsesmessig numne, 52 % følte at de ikke var seg selv, 39 % brydde seg mindre om andre, 47 % hadde opplevd agitasjon og 39 % hadde hatt selvmordstanker.

Antidepressiva fører også til Bipolar lidelse og fødselsskader (Se kort 3 minutters video i siste link).

NEDENFOR HAR JEG OVERSATT FRA EN ANNEN ARTIKKEL SOM KOMMER INN PÅ DETTE MED FEILMEDISINERING OG BRUK AV ANTIDEPRESSIVA:

De årene jeg har brukt på å studere medisinindustrien, har fått meg til å se hvor ofte økonomiske prinsipper kan gjøre det mulig å forstå dens komplekse og motsetningsfylte atferd.

Jeg tror for eksempel at mange av inkonsekvensene i medisinsk etikk (f.eks. "mødre har en absolutt rett til å abortere barna sine" og "mødre kan ikke nekte å vaksinere barna sine fordi det setter barnets liv i fare") kan forklares ved ganske enkelt å erkjenne at alt som tjener penger, anses som "etisk".

Salgstrakter

Salgstraktkonseptet er avgjørende for å forstå den moderne medisinske industrien. Denne metoden innebærer at man først retter seg mot en bred målgruppe og deretter gradvis snevrer inn til dyrere produkter eller tjenester for de kundene man har fanget opp. Det finnes vanligvis to overlappende salgstrakter i medisin:

Den første trakten innebærer at man skriver ut harmløse legemidler til mange mennesker og deretter selger stadig dyrere legemidler for å behandle komplikasjoner. Dette skjer for eksempel ofte med medisiner som gis til jenter, noe som fører til skadelige konsekvenser.


Den andre trakten innebærer at forebyggende medisin utformes som screening av individer for potensielle helserisikoer, og at disse resultatene brukes til å rettferdiggjøre salg av medisinske tjenester som for eksempel reseptbelagte legemidler. Etter hvert som disse undersøkelsene blir normalisert, utvider bransjen utvalget av tjenester som tilbys, noe som ofte fører til overdiagnostisering og overbehandling. For eksempel har retningslinjene for "trygge" blodtrykks- og kolesterolnivåer stadig blitt senket, noe som har ført til at flere mennesker må ta medisiner.

Merk: Det tåpelige i denne tilnærmingen understrekes av en studie som viste at det å fjerne i gjennomsnitt 2,8 ikke-essensielle legemidler fra de eldre på en institusjon førte til at dødsraten etter ett år gikk ned fra 45 % til 21 %.

Kommentarer