Jag etter kjærligheten!

Av Magne C. Krohn

1 Kor 14,1-7
«Jag etter kjærligheten, streb etter åndsgavene,» v 1.

Har du hørt om gutten som skulle lære å sykle? Han skjønte to ting. Bena måtte han ha på pedalene og hendene på styret! Men ved første forsøk gikk det aldeles galt. Han glemte å tråkke. Derfor veltet han! Først da han oppdaget at styret var til å styre med og pedalene til å tråkke med, ble det orden på tingene.

Kristenliv er bevegelse. Hele tiden. Vær ivrig etter å få! Ikke for å bli selvopptatt eller kjenne deg åndeligere enn andre, men forat du skal bli bevart og menigheten vokse. Gud er ikke tilbakeholdende. Han har tiltenkt hver enkelt av oss sine nådegaver. «Enhver har sin egen nådegave fra Gud,» skriver apostelen, «den ene slik, den andre slik,» 1 Kor 7,7. Og «tjen hverandre», skriver apostelklippen, «enhver med de nådegaver han har fått,» 1 Pet 4,10.

Det er Gud som bestemmer hvilke gaver du skal få. Han har en plan bak tildelingen.

Stell ikke i stand noe Gud ikke har noe med. For også din tjeneste skal tjene helheten, Kristi legeme.

Tenk ikke smått om Gud! Det finnes en sunn kristen selvbevissthet, som samtidig forsterker ydmykheten og Jesus-avhengigheten. «Av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves,» 1 Kor 15,10. Kanskje du skulle våge deg inn i sjelesorgens rom for å få hjelp til klarhet?

Kommentarer