NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 13. mai 2013

Jøder har ingen spesiell rett til Israels land, uttaler den skotske folkekirken.


 FORNEKTER ABRAHAMS PAKT:  Jøder har ingen spesiell rett til Israels land, uttaler den skotske folkekirken.

Uttalelsen er gitt i en rapport som ble publisert av den skotske kirkens Råd for kirke og samfunn i forrige uke. Rapporten har fått tittelen "Abrahams arv", og den avviser at "Skriften gir noe folk en privilegert rett til å ta i eie et bestemt område".

"Forsoning kan bare bli mulig dersom den israelske militære okkupasjonen av Vestbredden og Øst-Jerusalem og blokaden av Gaza tar slutt", sies det i rapporten.

Rapporten sier kirken bør oppfordre både den britiske regjeringen og EU til å legge press på Israel "for å få slutt på utvidelsen av israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden".
- Rapporten er et opprør mot alt som den interreligiøse dialogen står for, og høres ut som polemikk fra inkvisisjonstiden mot jøder og jødedom, mener de skotske jødiske samfunnenes fellesorganisasjon

Den Skotske Kirken har etter samtaler med De Skotske Jødiske Samfunnenes Fellesorganisasjon trukket tilbake sine uttalelser og fjernet rapporten fra nett: Church of Scotland Thinks Twice, Grants Israel the Right to Exist