NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 10. mai 2013

- Norge frihavn for kriminelle uten EUs politiavtaler


Aftenposten:
- Norge var tidligere i verdens toppdivisjon i internasjonalt politiarbeid, men står nå i fare for å bli en stadig større frihavn for kriminelle, sier stipendiat Bjarne Kvam ved Universitetet i Bergen.

Norge er en del av Schengen-samarbeidet, som åpner for fri flyt av personer i Europa. For å motvirke negative følger med grenseoverskridende kriminalitet har EU bygget opp en rekke samarbeidsorganer for politiet. Norge står imidlertid utenfor store deler av dette.

Kvam mener utviklingen kan snus med endret holdning til EU. Han arbeider med en doktorgradsavhandling om internasjonalt politisamarbeid, og sier at Norge etter hvert er blitt akterutseilt i internasjonal kamp mot organiserte kriminelle, og til dels også i kampen mot terrorisme. Han poengterer at EUs terrorbekjempelse i betydelig grad skjer utenfor Schengen-samarbeidet der Norge er med.

- Derfor er det en del tiltak EU foretar i terrorbekjempelsen som Norge ikke får være med på.

- Det er også alvorlig at Norge fortsatt står utenfor EU-samarbeidet om rask, innbyrdes utlevering av ettersøkte forbrytere, «den europeiske arrestordre», sier Kvam, og legger til at Norge heller ikke deltar i andre viktige områder i EUs påtale- og politisamarbeid.