Norsk presse er irrelevant

Av "Helen34".
Her kan dere se hvorfor NRK, Aftenkampen, norsk presse er en fullkommen vits, ja irrelevant. Dette vet vi venner av Israel, som har fulgt  Midt Østen, via andre kilder. Alt de har produsert er organiserte løgnkampanjer mot Israel, for å vinne propagandakrigen for despotiske islamister - deres venner og allierte. Det er en enda verre side ved dette,  menige nordmenn som hevder de har "høyrere utdannelse," lirer av disse løgnene. Selv om du arresterer dem med fakta, er det umulig å debattere med dem - de gjentar alle refrengene, som dresserte papegøyer.
Se denne videoen nedenfor fra USA,  Frank Luntz er en av disse smarte bloggerne/ pionerene, som har vært ledere i hva de i USA kaller "new media." http://www.luntzglobal.com/ - En annen er Andrew Breitbart som døde i 2012. http://www.breitbart.com/big-government (hans ene bok er sterkt å anbefale), men også flere andre.
Hos oss har vi HRS, document.no. som ikke er dårligere enn de amerikanske, men grunnet løgnaktigheten i vårt samfunn, har de operert under særdeles vanskelig kår. De ble typisk gjenstand for grove og usakelige angrep etter 22/7 – i likhet med Fjordmann. For som i USA er lib. media nå instrumentelle i å forføre publikum. Særlig å dekke over den islamske invasjonen av vestlige land, med forrædere helt til topps i Europa, og USA.
Frank L. har drevet meningsmålinger til ett helt nytt nivå, han samler velgere/ "focus groups" fra begge partier, og måler hva de mener "real time," se video nedenfor. Mitt poeng her er at Obama har  minst tre skandaler, som hver for seg er verre enn Watergate. Pluss "Fast & Furious," som media har klart å dekke over, ja flere skandaler. Og hver dag jeg skanner norske web sider, Aftenkampen, NRK etc.- ikke en knyst.

Ja, lib media i USA prøvde å tie mye av dette i hjel, men nå har de våknet, fordi Obama regimet går etter pressen. Først AP, så FOX. Den med skattevesenet (IRS) er størst, som nå leder til fantastisk opplutning for Tea Party, dette er ett politisk jordskjelv, men norsk presse tier – totalt uprofesjonelle. Det viser hva jeg lenge har hevdet - Obama prøver å innføre tyranni i USA. Og han er i seng med dem som vil gjenopprette kalifatet og det Ottomanske Rike. Derfor er han i seng med Tyrkia, han reiste på signingsferd til alle de relevante hovedsteder, gav  Aljazeera sitt første intervju.

Kommentarer