Overvåker bilister, men slurver med personvernet

Aftenposten:
70 000 bilister passerer hver dag et av overvåkingskameraene til Veivesenet og tollvesenet. De færreste vet at de kan bli fotografert, lagret og sjekket mot en rekke dataregistre. Nå får etatene flere pålegg for å bryte personvernreglene.

Hver gang du kjører forbi Taraldrud på E 6 i Follo utenfor Oslo, kan du smile til det lille kameraet til Statens vegvesen. Her fotograferes daglig ca. 15 000 biler og sjåfører. Bildet av bilnummeret sjekkes mot en "Hot liste" laget ved kvelden før av "kjøretøy av interesse". Her ligger 200 000 biler registrert, som Veivesenet og politiet til en hver tid er på jakt etter.- Overvåkingsstasjonene langs veiene gir mye overskuddsinformasjon. Vi er bekymret for at man innhenter altfor mye informasjon, og at opplysningene brukes til noe annet enn det de skal, sier Thon.

Datatilsynet peker på flere forhold som er i strid med loven:

  •     De færreste er klar over at de blir fotografert og skannet mot diverse dataregistre.
  •     Etatene har satt opp kameraskilt, men Datatilsynet mener dette ikke er god nok informasjon til publikum.
  •     Det finnes ingen avtale om behandlingen av de enorme mengdene data, slik loven krever.
  •     Dermed øker faren for at opplysningene misbrukes. Etatene kunne heller ikke dokumentere at internkontroll og informasjonssikkerhet ble ivaretatt.

- Dette er veldig viktig, slik at vi vet at opplysninger blir slettet og håndtert på en riktig måte, og ikke brukes på feil måte, sier Thon.

Les mer på Aftenposten...

Kommentarer