RUN FOR YOUR LIFE

Etter å ha blitt tipset av "Eldbjørg" om en utrolig sterk tale av Carter Conlon, som er pastor i Time Square Church i New York, ønsker vi å dele denne med dere.

Talen handler om de mange forførelsene vi er vitne til idag og tar opp hvilke store og alvorlige konsekvenser disse bringer med seg. Den handler om korrupte prester og pastorer som er mer opptatt av egen vinning enn å forkynne Guds klare råd. Den handler om menigheter som er totalt forblindet av lykke- og herlighets teologi og som setter ytre forfengelighet fremfor indre forandring. Den handler om åndsmakter som ikke kommer fra Gud, men som er styrt av djevelen for å føre folk fullstendig på avveie.

Dette er en av de sterkeste talene jeg har sett på lenge og jeg vil virkelig anbefale folk å ta seg tid til å høre den. Talen er en time og 16 minutter lang, så den "krever" litt. Og siden pastor Conlon tar utgangpunkt i 1Kong, kapitel 18 og Jeremia, kapitel 5, vil jeg anbefale deg å lese gjennom disse to kapitlene FØR du ser talen. Det vil hjelpe deg til å få et enda bedre bilde av situasjonen. Særlig kapitel 5 i Jeremia tegner et skremmende likhetsbilde av hvordan det er i Norge idag. Jeg anbefaler sterkt at du leser dette.

Til slutt vil jeg nevne at vi har lagt inn to nye linker i høyre sidefelt for de som måtte ønske å lære mer om de store forførelsene som skjer i vår tid. Det er "Understanding the times" og "From the Lighthouse".

Her er talen


Kommentarer