Tallet på nordmenn som deltar på religiøse møter er i fritt fall

Vårt Land:
1 av 3 er innom et gudshus i løpet av ett år. Tallet på nordmenn som deltar på religiøse møter er i fritt fall.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tirsdag tallene fra Norsk Kulturbarometer 2012. Det viser en jevn nedgang i deltagelsen i ulike kulturtilbud, men oppslutningen om tros- og livssynsmøter faller mer enn noe annet.

I 2012 deltok 34 prosent av befolkningen på et «tros-/livssynsmøte». I 2008 var tallet 39 prosent, og i 2000 var det 41 prosent.

– En nedgang fra 41 til 34 prosent på tolv år er mer enn det vi tidligere har fått dokumentert. Men dette er en del av en trend vi har sett over lengre tid, sier professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, Pål Repstad.

Les mer her...

Kommentarer