Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo

Norge IDAG
av Finn Jarle Sæle

Vi er ikke i tvil om at legene Mads Gilbert og Erik Fosse vil spare menneskers blod. Vi er ikke i tvil om at de fortalte sannheten slik de så den om Gaza.

Men nå kommer de første stemmer fra Gaza selv. Og de sier at Israel prøvde alt de kunne for å spare liv og blod.

Det gjorde ikke Hamas. Det forteller Ali fra Gaza i den nye boken om «en annerledes vekkelse i den muslimske verden». Boka er kommet på Lunde Forlag og heter «Drømmer og syner». Den er skrevet av Tom Doyle som har vært misjonær i Midtøsten og Sentral-Asia i 13 år.

Her får vi noen av de mange underlige vitnesbyrd om at Jesus viser seg for muslimer i dømmer og syner – så sterkt at det virker omvendelse.

Vi får også bekreftet sannheten våre flyktningemyndigheter og UDI ikke vil ta innover seg. De lever i en muslimsk kultur der det å omvende seg til kristendommen kan bety døden.

Tass Saada, snikmorder for Arafat, som ble frelst, og som var på Norge IDAGs generalforsamling, forteller at det var familien som skulle drepe ham. Radikale muslimske organisasjoner som Hamas og Brorskapet vil drepe dem uten å stusse et øyeblikk, om vi sender omvendte muslimer tilbake til sitt hjemland.

Myndighetene dreper dem kanskje ikke direkte, men putter dem i fengsel der sjansen for at en konvertert muslim blir drept, er overhengende.

Kristen vekkelse gir folk frimodighet til å fortelle sannheten selv om de befinner seg i et diktatur. Vi bare beundrer muslimer som blir kristne for det mot de har.

Les mer i Norge IDAG

Kommentarer