NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 21. april 2014

Icke-muslimer blir diskriminerade i brittiska skolor

 
Utrikes. Skolor i brittiska Birmingham diskriminerar rutinmässigt skolbarn som inte är muslimer, enligt en rapport från skolinspektionen som Telegraph har tagit del av. Bland annat ägnar de sig åt könssegregering och bjuder in jihadister som föreläsare.
 
Rapporten beskriver bland annat hur eleverna på en av skolorna, Park View, delas upp efter kön. Flickorna tvingas sitta längst bak i klassrummet eller på sidorna.
 
Samma skola tvingar också de icke-muslimska eleverna att inleda och avsluta varje lektion med en bön till Allah – och skolplanen har anpassats så att den ska "överensstämma med konservativ islamsk undervisning", enligt rapporten. Dessutom har skolan bjudit in den extremistiske predikanten Sheikh Shady al-Suleiman, som enligt skolinspektörernas rapport är känd för att sympatisera med al-Qaida och förespråka stening av homosexuella.
 
På en annan Birmingham-skola, Golden Hillock, har allt som rör sexualitet bannlysts från undervisningen och icke-muslimska barn tvingas "undervisa sig själva" i flera ämnen medan lärarna "koncentrerar sig på eleverna som läser den islamska kursen".
 
Skolan Nansen har samtidigt plockat bort ämnen som musik och bildkunskap medan arabiska är ett obligatoriskt ämne för samtliga av eleverna, som är i 10–11-årsåldern.
 
Les mer i FriaTider