SV-Lysbakken vil frata kirken vigselsretten

Vårt Land
av Ingjerd Våge ingjerd.vage@vl.no

SV-leder Audun Lysbakken mener Den norske kirke må vie alle eller ingen så lenge den mottar store summer fra staten.

I forrige uke vedtok Kirkemøtet et nei til å vie likekjønnede par. Nå mener SV-leder Audun Lysbakken at det bør få konsekvenser.

– Skal Den norske kirke være en folkekirke med en privilegert posisjon i samfunnet, da kan den ikke diskriminere mellom ulike typer kjærlighet, sier Lysbakken og fortsetter:

– Enten må den vie alle, eller ingen.

– Veldig spesielt. Men SV-lederen møter motbør i Frp:

– Det er veldig spesielt å stille slike krav. Jeg er også uenig i det Kirkemøtet gjorde, men mener likevel det er bra at kirken tar slike avgjørelser selv, sier stortingsrepresentant Sivert Haugen Bjørnstad (Frp).

Lysbakken synes vedtaket på Kirkemøtet er «utrolig skuffende» Selv er han ikke medlem av kirken, men forbeholder seg retten til å kritisere hvis kirken, eller andre trossamfunn, gjør noe han «mener er feil».

I SVs program heter det at «lesbiske og homofile par skal sikres mulighet for vigsel i Den norske kirke så lenge kirken har vigselsrett». I dag er SV det eneste partiet på Stortinget som krever at par av samme kjønn skal kunne gifte seg i kirken.

Les mer i Vårt Land

Kommentarer