Trosopplæring er kristen ‘indoktrinering’ av barn

Vårt Land
av Vilde Blix Huseby

Samfunnsdebattant Jan Arild Snoen vil fjerne trosopplæringsmidler og andre statstilskudd til kirken. – Prinsipielt sett interessant, mener flere Frp-ere.

– Å gi penger til trossamfunn over statsbudsjettet er urettferdig for alle som står utenfor. Det er en helt unødvendig offentlig utgift, sier Jan Arild Snoen.

Gjennom sin faste spalte i Aftenposten tar han til orde for at statlige tilskudd til trossamfunn bør fjernes. Snoen er en anerkjent samfunnsdebattant på den politiske høyresiden og tidligere aktiv i Frp.

I dag støtter staten Den norske kirke med mer enn fire milliarder kroner årlig. Andre tros– og livssynssamfunn får tilsvarende støtte regnet ut fra medlemstall. Snoen vil at Norge skal se til USA på dette området. I USA får trossamfunn ingen støtte av staten.

Prinsipielt viktig. Diskusjonen om statlige tilskudd til trossamfunn er prinsipielt viktig, mener stortingsrepresentant for Frp, Hans Andreas Limi.

– Det er helt klart en debatt vi må ta. Å være uavhengig av staten ville kunne skapt et større engasjement i mange trossamfunn, sier han.

USA som forbilde. For Snoen er USA et forbilde. Her mottar ikke trossamfunn statstilskudd, men lever og blomstrer likefullt.

Les mer i Vårt Land

Kommentarer