Visdommen roper høyt på gaten midt i Kristiansand Sentrum

Ordsp 1,20-23

Visdommen roper høyt på gaten, den lar sin røst høre på torgene. 
På hjørnet av larmfylte gater roper den, ved byens åpne porter taler den og sier: 
Hvor lenge vil dere uforstandige elske uforstand, 
og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap? 
Vend om og gi akt på min tilrettevisning! 
Da vil jeg la min ånd velle fram for dere, jeg vil kunngjøre dere mine ord.Kommentarer