Brageprisen og baksiden av medaljen


Dette er ikke fantastisk;

det er en snedig gimmick fra Marte, som forteller oss gammelt nytt. Så hun selv, venstresiden (de som nominerer henne til pris) og norske "åndseliten," skal skaffe seg ett alibi, før det er for seint. Hun får sikkert prisen, og det vil stå en kø bak fikenbladet, en gjeng av norske jødehatende hyklere. Ser dere bare skalle der på bilde, er det antagelig Willoch.

Det er som med "anti rasistene," som nylig har ansatt en jøde. Grunn? Fordi de ser at de er i ferd med å bli avslørt for sitt organiserte jødehat, som "anti rasistene" selv har vært en aktiv del i, for å gi "cover" til sine muslimske venner, som har satt våre jøder i fare. De står for grov rasisme i Norge, rettet mot jøder.
Sammen med hele venstresiden og deres muslimske venner, fremmer de jødehat. Dette er folka som markerer Krystallnatten og truer jøder med vold, om de får delta. Og politiet i god norsk tradisjon viser jødene bort - de er alltid problemet.

Det offentlige Norge har i de siste 40 år drevet en organisert løgnkampanje mot Israel, og det jødiske folk, til fordel for sine nazitilbedene venner i PLO og HAMAS. http://www.algemeiner.com/2013/05/20/nazi-flag-adorned-with-swastika-spotted-flying-over-palestin

Er det ikke merkelig hvor stille det har blitt etter MIFF trakk teppet under dem i sommer. Og kringkastningsrådet (supperådet) har endelig mannet seg opp. De har gitt NRK "cover" for organisert jødehat i minst 40 år. Deres løgnkampanje mot Israel er finansiert med våre lisenspenger. MIFFs medlemstall stiger eksponentielt (også andre lignede org), fordi flere sannferdige nordmenn oppdager hva som har funnet sted. Derfor kommer sikkert Marte med bok nå.

Visjon Norge kan ha opp til 150 000 seere hver kveld, hvor nordmenn får høre sannheten om Israel, i flotte saklige programmer, og det bes for det palestinske folk, som lider grunnet eget lederskap - ikke Israel. De eneste muslimer, kristne og andre minoriteter, som lever fullverdige/ trygge liv er de 1.5 muslimer, som har israelsk pass. Har dere hørt om noen som flykter?
Og etter hvert vil sannferdig norsk ungdom trekke teppe under dere alle, som denne kvinnen: http://www.miff.no/intifadaen/2014/10/28Slikblejegsionist.htm Hvorfor tror dere at hun må være anonym? For i Norge kan en ikke snakke sant om det nasjonale jødehatet (dugnaden), uten risk for karakterdrap - ja endog vold og livet.
Her endelig en partileder, som er opplyst: http://www.dagen.no/Meninger/27/10/2014/Tostatsl%C3%B8sningen_%E2%80%93_en_fredsillusjon-128911  Fortell meg hvor han ytrer noe usant, med enkle henvisninger avslører han  alle de norske løgnene, som får sirkulere fritt, takket være være politikere, NRK, DB - med flere.

Mitt råd er at mange ærlige unge mennesker gjør sin egen "research." på hva som har skjedd etter 1967.  Skriv så bok om vår tids jødehat, som er det aller største og best organiserte - med Norge i spissen. Hvor skole, akademia, presse med flere har infisert barn, unge og voksne sinn med jødehat, som sine venner i PLO og HAMAS. De tar dem fra de kan gå, på barne-TV (2-3 år), nazistene tok tenåringer, Norge tar dem fra barnehagen. Og vår egen kirke (DnK) er blant de ivrigste, særlig dens internasjonal arm. Prester avbrøt ferien, for å støtte terror mot jøder. Jeg skjemmes som kristen.  Det samme skjedde med utenrikskomiteen for å veie inn med økonomisk krigføring mot Israel, til støtte for terror - midt i ferien. De fleste partier var enig, herunder borgerlige.

Og de skal nekte jødene et sikkert hjemland på historisk grunn, med direkte støtte til despoter og terrorister, av samme kaliber IS. "Nordmenn" stiller nå opp, og pressen forteller om de etnisk norske konvertitter. De var i grunnen gode gutter, som bare en dag sluttet å spise bacon.

Takk og pris for at jøder kan forsvare seg, mens de klandres for sivile/ barns død, som deres fiender setter i skuddlinjen med den hensikt. Hvorfor?  For at NRK, norsk presse (Dagbladet) med flere skal vinne propaganda krigen for dem. Dette drev PLO med allerede på 70-tallet fra Libanon, og fortiet av presse og norske "forskere" i alle konfliktene siden.

Det har aldri eksistert en mer human krigfører i historien enn Israel. De har forsvart seg i 66 år mot despotier, mot det ene erklærte formål: Total utslettelse. De kunne selv utslette sine fiender før lunch, men gjør det ikke.  De varsler fiendens sivile først, mens dem som får norsk støtte - sørger for at de rammes, og skryter av det, uten å bli stilt til ansvar!!!
Og dette verdige jødiske folket har blitt demonisert i vårt "humanistiske" land, som en tradisjon? Hvor har du vært Marte? Uten det jødiske folk ville ikke vi kristne hatt vår tro, frelse, og det sekulære Vesten ingen sivilisasjon. Og dette er takken, endog fra svikefulle "kristne", katolikker og lutheranere.

Takk og pris for Israels forsvarevne og vilje. Og ikke minst for at våre norske jødiske brødre og søstre, som snart må flykte fra Norge - de få tusen som er igjen. Takket være den norske venstresiden, ja langt inn i den borgerlige leir med Willoch i spissen, og deres muslimske venner. De har lenge gjort at jøder ikke kan vise sin identitet offentlig. 
Ja, det har vært nynazister her, de har pakket inn sin velkjente retorikk, men våre jøder var ikke i fare etter krigen, før muslimene kom. Og de kom i allianse med vår egen venstreside. Studer hva som skjedde 8 januar 2009, og hvem som deltok i volden. Hvem som skrek død over jøder, som pressen har dekket over. En sann norsk Krystallnatt fulgte.

Vi venner av Israel, med vårt ståsted, kan også ta risker. En kan ikke bære et kors med David Stjerne eller en button i Oslo som sier: "Jeg kjøper gjerne Jaffa Appelsiner fra Israel" uten risk for vold, og jeg snakker om egen erfaring tilbake til 2006. Jeg har som kristen venn av Israel fått oppdage i kommentarfeltene hvem nettrollene er, bare ved å flagge mitt ståsted. Muslimer og norsk venstreside er vår tids nazister, som truer det jødiske folk både her hjemme og i Israel.
Skriv bok om det Marte. Jeg vet alt om vår skamfulle historie og trenger ikke din hjelp. Hitler var også sosialist, SV hadde en formann som var Nazi under krigen, og våre kommunister og sosialister står nå fremst i sin støtte for organisasjonen som har lovfestet Holocaust 2. Ringen er sluttet. Skriv om det Marte, og imponer. Du kommer med gammelt nytt fra jødehaternasjonen Norge. "What else is new?"
Hva skal vi med Holocaust Senteret? Fra dem har vi bare fått høre at muslimene er der jødene var på 30 tallet, som denne "akademikeren:"

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet." 1.amanuensis (nå professor) i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)
Jødene er på samme sted, hvem spiller nazistrollen?
Også andre "forskere" er helt enig, men vi ser ingen selvjustis. Ingen i pressen går dem etter i sømmene, for de er alle med på den samme kampanjen for å utslette Israel som nasjon og folk.

Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.  Predikeren 1.9

W. Kirkehøyden

Kommentarer