Databrikken for mennesker - Fremskritt eller Armageddon?

For mange år siden skrev jeg følgende artikkel i en eller annen forbindelse. 
Det kan jo være litt artig å lese den nå og se hvordan utviklingen faktisk har gått. 
Her er artikkelen:

----- Denne saken er hentet fra VG Nett -----

Databrikken for mennesker er her
Fremskritt eller Armageddon?

Av Rune Fjeld Olsen

25. oktober 2002 kan komme til å bli en historisk dag i den digitale revolusjonen. Fra idag kan amerikanerne sette en databrikke under huden.

Slik ser den ut, databrikken amerikanerne nå kan plassere under huden. Foto: EPA

Tidligere denne uken bestemte amerikanske helsemyndigheter seg for at det er greit å plassere elektroniske databrikker under huden på mennesker.

Applied Digital Solutions lot seg ikke be to ganger.

Fra og med i dag, starter selskapet ifølge Wired News en massiv kampanje for å få amerikanere til å ta dette store, og kanskje litt skumle, digitale skrittet under slagordet «Get Chipped». VeriChip, som databrikken kalles, koster 200 dollar - omtrent 1.500 norske kroner. I tillegg må man betale 10 dollar i måneden for å holde databasen oppdatert.

Og i denne databasen skal det ligge detaljert informasjon om brukeren, inkludert et unikt identifikasjons-nummer. Det betyr at det vil være mulig å erstatte PIN-koder og andre former for autentisering for å gjøre alt fra å ta ut penger til å lagre sin medisinske historie.

Applied Digital Solution forsikrer om at databrikken er laget med bakgrunn i gode intensjoner. Noen mener derimot at det er nettopp det, gode intensjoner altså, veien til Helvete er brolagt med.

«Djevelens nummer», hevder noen, og frykter at Armageddon er nært forestående. Andre er redd for personvernet i alt dette.

I løpet av året vil det også komme en databrikke med innebygd Global Positioning System, GPS, som betyr at man kan se hvor brukeren er i verden.

VG NETT 25.10.2002 

----- Så langt VG artikkelen -----

DETTE HAR BIBELEN FORUTSAGT FOR SNART 2000 ÅR SIDEN

Johannes Åpenbaring, kapittel 13, vers 16 – 18.

v16 Han gjør slik at alle, både små og store,  rike og fattige, frie og treller,
       tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne,
v17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket
       eller dyrets navn eller tallet for hans navn.
v18 Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall,
       for det er et menneskes tall. Hans tall er 666.

Johannes Åpenbaring, kapittel 16, vers 2.

v2   Så gikk den første (engelen) og tømte sin skål ut over jorden,
       og et ondt og grusomt sår slo ut på de menneskene som hadde dyrets merke,
       og på dem som tilbad hans bilde.

Johannes Åpenbaring, kapittel 19, vers 20 – 21.

v20 Da ble dyret fanget, og sammen med ham den falske profeten som gjorde tegn framfor ham.
       Med disse tegnene hadde han forført dem som hadde tatt imot dyrets merke,
       og dem som tilbad hans bilde.
       Disse to ble kastet levende ned i ildsjøen som brenner med svovel.
v21 Og de andre ble drept med sverdet som gikk ut fra Hans munn som satt på hesten.
       Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.

NÆRMERE UNDERSØKELSER AVSLØRER ENDA MER.

Etter å ha lest artikkelen i VG, og sett litt på hva Bibelen sier om ”Dyrets merke”, bestemte vi oss for å gjøre litt nærmere undersøkelser rundt dette. Derfor gikk vi inn på internet og fant frem til selskapet som lager denne datachipen for å se om det VG skrev i sin artikkel stemte med virkeligheten.

Vi fant raskt frem til selskapet som heter ”Applied Digital Solutions”. Dette er et datateknologiselskap som ble etablert i 1993 og børsnotert i 1994. Selskapet har spesialisert seg på varslings og sikkerhets systemer, kombinert med miniatyr-drevet sikkerhets og overvåkings utstyr, samt datasystemer for å drive overvåking og varsling.

På selskapets hjemmeside kan man blant annet finne frem til pressemeldingen som bekrefter det VG skriver i sin artikkel, nemlig at selskapet den 25 oktober 2002, fikk grønt lys for lansering av ”databrikken for mennesker”, som VG kaller den.

Den omtalte databrikken heter ”VeriChip”, og er en miniatyralisert radio-frekvent innrettning, som enkelt kan implanteres under huden. VeriChip kan brukes til sikkerhets, finansiell og en rekke andre overvåkings formål. Den er på størrelse med et riskorn (12 mm lang og 2,1 mm bred) og vil etter hvert komme ut i flere forskjellige formater.

Hver VeriChip inneholder sitt eget unike kontroll-nummer. Dette kontroll-nummeret kan leses ved at man fører en spesiell skanner over VeriChip’en. En liten radio-frekvent impuls som går ut ifra skanneren aktiverer VeriChip’en, som i sin tur gir fra seg et radio signal som sender kontroll-nummeret til skanneren slik at dette kan leses. Kontroll-nummeret sendes så til en ekstern database som inneholder all informasjon om brukeren, så som navn, fødsels- og person nummer, helseopplysninger, bank opplysninger, politisk ståsted, livssyn, osv, osv…

Selskapet har i disse dager lansert en massiv ”Get Chipped” kampanje over hele USA, der formålet er å få flest mulig til å implantere en VeriChip under huden. Man kan få utført en slik implantasjon på nærmeste offentlig godkjente ”VeriChip Senter”. Pr. i dag finnes det syv slike ”VeriChip Senter” i USA, ett i Arizona, fire i Florida, ett i Texas og ett i Virginia.

Man har også satt inn en såkalt ”ChipMobile”, som er en stor buss man har bygget om til et mobilt ”VeriChip Senter”. Denne bussen vil besøke helsestasjoner, pleiehjem, og andre slike sentra i de sør-østlige deler av USA.

På selskapets hjemmeside kan hvem som helst registrere seg for å bli Chip’et. Man fyller bare inn diverse personlige opplysninger, så blir man oppført på ”Get Chipped” listen.

Selskapet har også gjort en 5-års avtale med et Latin Amerikansk selskap i Quito i Equador for distribusjon av VeriChip. Selskapet ser på Latin Amerika som storkunde av VeriChip med hennblikk på behovet for sikkerhets og personidentifikasjons situasjonen i regionen.

Selskapet har dessuten fått sin første representant i Europa. Denne er stasjonert i Italia (det  sies ikke i hvilken by, men sannsynligheten er stor for at det er i Roma). Man vil begynne med Italia for å se hvordan VeriChip blir tatt imot der, før man slipper den løs i resten av Europa. Her mener man at behovet helst vil ligge innnenfor områder som personlig sikkerhet, akkutt person identifisering og helse omsorg, men ser også et stort potensiale i finansielle tilbud og tjenester.

Selskapet har også gjort avtale med tre kinesiske selskaper, et flyselskap, et shipping selskap og et kreditt selskap. Her har man helst satset på områder som tilgangskontroll i byggninger, sikkerhet i havner, identifisering av arbeidstakere og sporing av postforsendelser.

DEN DIGITALE ENGELEN!

”Applied Digital Solutions” er altså selskapet som lager VeriChip, og som nå er på full fart inn i markedet. ”Applied Digital Solutions” har imidlertid et datterselskap som bærer det bemerkelsesverdige navnet ”Digital Angel” (Digital Engel).

”Digital Angel” er et selskap som har spesialisert seg  på datasystemer for oppsporing og gjennfinning av personer, samt lokalisering av personer i byggninger. De har også merkert seg som de første innenfor GPS og biosensor lokalisering, så vel som telefoni og email varsling til sine abonenter. (GPS lokalisering vil i praksis si at man til enhver tid kan se nøyaktig hvor et individ befinner seg, hvor som helst i verden, med bare centimeters feilmargin).

Selskapet er ledende i verdensmålestokk når det gjelder overvåking og gjennfinning av dyr, med ca. 1 million dyr i USA og 10 millioner dyr i Europa, som bærer av deres mikrochip.

Selskapet har også utviklet og driver i dag noe som kalles for ”Digital Angel Operation Center” og ”Data Delivery” systemer, som hver dag behandler millioner av finansielle transaksjoner. Med selskapets ledende rolle innenfor overvåking, kombinert med VeriChip og den nye teknologien, regner man med en revolusjon i dette markedet innen kort tid.

SE TIL AT INGEN FØRER DERE VILL!  (Matteus 24,4)

Selv om det vi nå har sett på godt kan sies å stemme overens med det vi kan lese om ”dyrets merke” i Johannes Åpenbaring, skal vi være veldig forsiktige med å fastslå bastante sluttninger her. Om VeriChip er det endelige ”merke” som menneskene skal ta imot på sin høyre hånd eller panne, er vel kanskje tvilsomt. Men vi ser klart at dette er viktige skritt i rettning av en globalisert overvåkning (og fullstendig kontroll) av individet. At Antikrist vil gjøre bruk av et slikt system i den siste tid, er ikke vanskelig å tenke seg.

Vi skal imidlertid være klar over at FØR Antikrist får hånd om et slik globalt overvåknings system, skal Kristi brud (menigheten) være tatt bort fra denne jord (Se: 1 Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 15 – 18). Det er nettopp disse ord vi som kristne skal trøste hverandre med. Det vi ikke må glemme oppi alt dette, er alle de som blir latt tilbake. Utviklingen går med raske skritt, og tiden synes å være knapp inntil Jesus kommer og henter sine hjem. Derfor må vi som aldri før prøve fortelle andre om det som nå er iferd med å skje – før det er for sent!

Om du som leser dette ikke er en kristen i dag, vil vi på det aller sterkeste si: Bøy dine knær og ta imot Jesus som din frelser nå, i denne stund. Kom på møte, hør og lær hva Gud har å si og ikke minst hva Han har å gi nettopp deg. Kom, akkurat som du er, kom med din tvil, med dine feil og dine mangler. La ingen forføre deg slik at du går fortapt. Frelsen ligger klar og er fullbrakt også for deg. Ta kontakt med en kristen dersom du har spørsmål eller trenger noen å gå sammen med på møte. Men kom – før det er for sent!

Johannes Åpenbaring, kapittel 1, vers 3.

”Salig er den som leser og de som hører ordene i denne profetien
  og holder fast på det som er skrevet i den.
  For tiden er nær.”

Spikeren

Kommentarer