Ekstreme islamistiske miljøer blant de største truslene mot Norge

VG

Stor terrortrussel i Norge
  • PST-sjefen: – En terroraksjon kan komme helt uten forvarsel
  • Personer og selskaper i Norge kan bli utnyttet av Russland og Kina til overvåking
  • Forventer økt aktivitet i høyreekstreme miljøer i Norge 
- Det er sannsynlig at vi kan oppleve et forsøk på eller en gjennomført terrorhandling i Norge i 2015, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Uttalelsen kom da PST onsdag presenterte sin årlige ugraderte trusselvurdering av Norge.

Radikalisering og rekruttering til voldsforherligende islamistiske grupper i Midtøsten utgjør en sterk trussel mot Norge, mener PST.

– Vi ser en potensiell trussel i mennesker i Norge som sympatiserer med terrororganisasjoner. Både ISIL og al-Qaidas allierte i Syria, al-Nursa, har oppfordret sympatisører i Vesten til å gjennomføre angrep mot USA og deres alliansepartnere. Vi vet at aksjoner er gjennomført av personer som sympatiserer med grupper som ISIL og al-Qaida. En terroraksjon kan komme helt uten forvarsel, sier Bjørnland.

Les mer i VG

Kommentarer