Europarådet støtter rapport om intoleranse mot kristne

Norge IDAG

Ny rapport avslører diskriminering av kristne over hele kontinentet.

Hele 80% av delegatene i Europarådet støttet en rapport som omhandler intoleranse mot kristne. Rapporten fremhever særlig nødvendigheten av å vise romslighet og toleranse for ulike syn i verdispørsmål og trosutøvelse. Etter en høringsrunde stemte 67 av delegatene for, to imot mens 15 stemte blankt i sin tilslutning til rapporten.

Simon Calvert, assisterende direktør i The Christian Institute, er oppmuntret over resultatet.

– Denne avgjørelsen kommer på et meget viktig tidspunkt gitt den økende intoleransen vi har sett mot kristne som fastholder et tradisjonelt syn på ekteskapet, sier han.

Rådet, som representerer 47 europeiske land, understreket særlig behovet for vern rundt trosfriheten slik at ingen skal bli straffet for sin tro, melder The Christian Institute.

Mistet jobben for sin tro

I rapporten trekkes det også frem en rekke tilfeller fra hele Europa, der kristne har blitt diskriminert for sin tro. En av dem er saken til den britiske sorenskriveren Lillian Ladele som mistet jobben på grunn av hennes tradisjonelle kristne syn på ekteskapet.

Ladele ble stilt for retten i 2008 for å ha nektet å vie homofile par som etter lovendringer ble en del av hennes pålagte arbeidsoppgaver ved byfogdkontoret i Islington. Saken ble anket til den europeiske menneskerettsdomstol, uten at Ladele fikk medhold.

Les mer i Norge IDAG

Kommentarer