Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?

MIFF

Matti Friedman (bildet) var journalist for nyhetsbyrået AP i Israel. Han lærte seg raskt hva mediene vil rapportere og hva de vil fortie. Nå presenterer han også en forklaring på hvorfor.

Like etter Gaza-krigen 2014 skrev journalisten Matti Friedman en viktig artikkel hvor han avslørte internasjonale mediers urettferdige dekning av Israel. Friedman bygde sin artikkel delvis på egen erfaring, fra medarbeider i nyhetsbyrået AP i Israel. Han pekte på mye av det samme som MIFFs kritikk av norske medier, blant annet hvordan mediene gir konflikter hvor Israel er involvert en ekstrem overdekning og at israelske vilje til kompromisser og fredsløsninger blir fortiet eller underrapportert.

I januar holdt Friedman et foredrag for BICOM i London. Her gjengir vi fritt og utførlig det aller meste av foredraget i norsk oversettelse. En egen del hvor Friedman drøfter den israelske okkupasjonen av Vestbredden er gjengitt i artikkelen Israelsk tilbaketrekning vil  etterlate vakuum som blir fylt av voldelige islamister.

Les mer på MIFF

Kommentarer