NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 10. februar 2015

I morgen forsvinner trolig blasfemiparagrafen

Afteposten

Bare måneder før den nye straffeloven trer i kraft ønsker Høyre og Frp å hastefjerne den sovende paragrafen. - Vi ser ingen grunn til å vente, sier Jan Arild Ellingsen (FrP).

Blasfemiparagrafen ble vedtatt fjernet allerede i 2005, som en del av den nye straffeloven.

Foreløpig har straffeloven ikke trådt i kraft, og dermed er blasfemi fortsatt straffbart i Norge. Det vil Frps Jan Arild Ellingsen og Anders Werp i Høyre gjøre noe med. Tirsdag legger de frem forslaget om å fjerne blasfemiparagrafen i Stortinget, som trolig får flertall når det skal stemmes over i justiskomiteen.

- Det er helt åpenbart hvorfor det haster å fjerne denne paragrafen nå. Angrepet på det franske satiretidsskriftet «Charlie Hebdo» viser at ytringsfriheten trues og vi må vise at vi står opp for denne, sier Ellingsen.

Han mener innvandringen til Norge har gjort det enda viktigere å verne om ytringsfriheten og at alle religioner må tåle kritiske spørsmål i den offentlige debatten.

Les mer i Afteposten