Hvorfor blir ikke folket spurt?


Det ene politiske partiet etter det andre, har nå uke etter uke sagt ja til å ta imot 10.000 syriske kvoteflyktninger. De siste som klart sa ja, og det til stor applaus og trampeklapp var Krf. Og atter en gang får vi se en gjeng av uansvarlige mennesker som har latt seg influere av medias kjør. Ikke minst fra disse gråtekonene innafor hjelpeorganisasjonene som ser muligheten til å presse enda mer på, for å få opinionen og politikere til koble ut det lille de har av vett og forstand.

Selvfølgelig finnes det også partier og politikere som ikke trenger det minste press utenfra. Og her er SV og Venstre i godt selskap med KrF. Der sitter den ene og moraliserer mer enn den andre,  der de håper at nordmenn skal få dårlig samvittighet for at vi ikke vil ta inn enda flere fremmede. Ja, som har gjort landet vårt om til et røverreir siden denne galskapen tok til for  mange tiår siden. Samtidig som media driver på med sitt evige gnål, og der vi skal piskes til lydighet. Der man stadig hører fra denne "sjefsideologen" Jan Egeland, som jobber innafor innvandringsindustrien, at vi er så rike og egoistiske som ikke bryr oss om flyktninger og fattige i andre land. Til å bli kvalm av!

Hallo Egeland! Når skal du og ikke minst de ansvarlige i dette landet bli litt mer edruelig og innse at Norge ikke kan redde en verden i fullstendig kaos? Hvorfor skal lille Norge overby seg og være den beste i klassen? Og slik vise verden hvor prektige og snille vi er?

Det er ikke vanskelig å være gavmild på andres bekostning når man sjøl bare er ute for å få stjerner i boka og skryt i FN.  Synes ikke du at det norske folk snart skal få lov til å si Ja eller Nei i ei folkeavstemning? Jo, om vi fortsatt skal la landet ligge åpen for et sakte selvmord?  For det er allerede et solid flertall i folket for en mer restriktiv innvandringspolitikk. Også AP sine velgere, og som du tilhører, mener det er mer enn nok av innvandere her i landet.  Det er på tide at noen sier stopp til galskapen! Eller skal Norge heller gå til bunns med flagget til topps?

Narvik,, 12.05.2015  Amund Garfors

Kommentarer