Engang hadde vi ikke oljen, men vi hadde landet vårt!

Jeg tenker mye på det som skjer i Norge og Europa i disse tider. Jeg mener at Frp valgte feil ved å garantere en borgerlig regjering hvis det ble "borgerlig" flertall. Slik hadde Frp ingen retrettmulighet. Resultatet i dag er at Frp må føre en politikk som er bestemt av Krf og Venstre og som støttes av Høyre.

Frp har en rekke gode statsråder som trolig ikke vil gi slipp på sine taburetter, det spørs bare hva det koster og om det blir noen nye taburetter ved neste valg? Jeg håper at Frp kan gå ut av regjeringen ved høstens budsjettforhandlinger, eller revidert. Det het så vakkert at Frp skal fornye Norge. Ja, det er ingen tvil om at det er "fornyet" og at det blir stadig mer "fornyet".

Vi levde i lange tider i et land uten olje, i tider med et fattig land økonomisk, men vi hadde landet vårt, og vi elsket vårt Norge.

Oljerikdommen skulle forandre mye, og det ble så stor rikdom at vi nå er i ferd med å miste landet vårt. Fedrelandskjærlighet og nasjonalfølelse er et fy-ord. Da innvandringen skjøt fart på 70 tallet ble det innført fri abort der det årlig er blitt fjernet 15000 - 16000 barn fra våre slekter, dette sammen med at vi har blitt verdensmestre i å ta vare på barn rundt om i den vide verden - og aller helst få dem hit til Norge! Det er bløffen om mindreårige asylsøkere, asylbarn og høygravide som kravler seg til grensen for å føde i Norge eller i Europa. Å føde i Norge eller Europa er Bingo!

Migranter og såkalte flyktninger flommer over Middelhavet, med europernes hjelp, og viser oss stolt V-tegnet som betyr seier. Ja, det ligger vel en sterk symbolikk i nettopp dette. Det blir som den tidligere presidenten i Algeri skal ha uttalt i FNs Hovedforsamling i 1974: En dag vil millioner bryte opp fra de sørlige områder og dra mot nord. De kommer ikke som venner. De vil trenge seg inn for å erobre. Våre kvinners livmor vil gi oss seieren.

Hvorfor viser ikke disse "modige" menneskene V-tegnet i sine hjemland og mot sine ledere? Europeiske politikere og regjeringer har heist det hvite flagget som betyr overgivelse. I stedet fører de krig mot de av eget folk som protesterer mot selvutslettelse. Slik har det engang så stolte europeiske demokratiet "fornyet" seg.

Jeg tror ikke at storparten av disse som nå står fram for å hjelpe migranter og "flyktninger" tilrette er Europas egne, men de millioner av fremmede som har kommet seg hit og som nå utgjør en mektig femtekolonne sammen med europeiske 68-ere og kyniske profittører og andre svikere.  

Muslimske krigere sender sine undersåtter mot Europa i sin plan om erobring. I dag er det ingen som kan eller vil forsvare oss slik det var i 1683. Er det islams hevn for nederlaget den gangen som vi opplever nå?
 

Norvald Aasen
6983 Kvammen

Kommentarer