NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 22. desember 2016

Professorale unnamanøvre og Martin Luther

Av Odd S. Beverfjord.

I et debatt-innlegg i Dagen 8. desember 2016 forsøker Pål Georg Nyhagen å nyansere beskyldningene rettet mot Luther for hans antisemittiske uttalelser. Nyhagen skriver blant annet:

Jeg viser til mitt tidlige innlegg den 26.november. Bare et par eksempler fra Luthers hånd her: "Jødene står under Guds vrede og er djevelens barn, hevngjerrige og morderiske. Deres skoler og synagoger bør derfor brennes, deres hus rives, de bør fratas sine skrifter, forbys å drive undervisning og plasseres i leirer.»- "Ingen er så bitter som en jøde". "Ved siden av Djevelen har den kristne ingen fiende som er så giftig, så desperat, så bitter som den ekte jøde."

I sitt innlegg advarer Nyhagen mot å demonisere Luther, men spørsmålet som han unnlater å stille og besvare er om det Luther sa om jødene er sannhet eller løgn.

Vi må forholde oss til det Luther faktisk sa, uten å legge noe til eller trekke noe fra. Spørsmålene som må stilles er:

  1. Er det sant at jødene står under Guds vrede og er djevelens barn, eller er det løgn?
  2. Er det sant at jødene er hevngjerrige og morderiske, eller er det løgn?
  3. Er det riktig å brenne jødenes skoler, rive deres hus, frata dem deres skrifter, forby dem å undervise og plasere dem i leirer, eller er det galt?
  4. Er det sant at ingen er så bitter som en jøde, eller er det løgn?
  5. Er det sant at kristne, ved siden av djevelen, har ingen fiende som er så giftig, så desperat, så bitter som den ekte jøde, eller er det løgn?
  6. Talte Luther sannhet, eller talte han løgn?

Når spørsmålene om sannhet og løgn er korrekt besvart, kan man besvare spørsmålet om Luthers motivasjon, hvorfor Luther sa dette om jødene og rådet kristne å brenne deres skoler, hus etc. - samt hvilken effekt han ønsket skulle bli resultatet og hvorfor.

Til slutt spørsmålet besvares om hvem som demoniserer hvem – om det er Luther som demoniserer jøder eller om det er de som tar avtstand fra Luthers jødehat som demoniserer Luther.

Under bersvarelsen av spørsmålet om løgn eller sannhet foreslåes følgende definisjonen på løgn og sannhet lagt til grunn:

Dersom jeg sier at noe har vært, er, eller kommer til å bli (hende, intreffe, finne sted), som ikke har vært, som ikke er, og som ikke kommer til å bli, da taler jeg løgn. Dersom jeg sier at noe har vært, er, eller kommer til å bli, som faktisk har vært, som faktisk er, eg som faktisk kommer til å skje, da taler jeg sannhet.

Teorier, tro, antakelser, spekulasjoner, meninger, synsing, er ikke fakta.

Grunnlagsmateriale:
The Jews and Their Lies
Luther and the Reformation in Germany, Part 1
Luther and the Reformation in Germany, Part 2

Odd S. Beverfjord