Skal islam inn i norske eldre- og sykehjem?

Av Amund Garfors.

For tiden pågår det en strid ved Blidensol Syke og Eldresenter i Stavanger.  Og det gjelder om en muslimsk ansatt kan jobbe med hijab eller ikke. Denne dama har jo forstått at det hjelper å klage sin ”nød” inn til diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm. Og den dama, hun stiller gjerne opp i hylekoret, og lar seg ikke be to ganger, når det gjelder å legge Norge i grav. Dette er jo intet nytt under sola når det kommer til venstresiden i dette landet. Og som for lengst har lagt seg på rygg for overmakten.

Hvor lenge skal vi la oss lure til å tro at alle muslimer som kommer til Europa under dekke av å være flyktninger, ikke har en helt annen agenda enn de har, ved sin ankomst? Nemlig der deres eneste oppdrag er å ødelegge vårt land, og rasere vår tro og vår kultur. I virkeligheten er de utkommandert på ”hellig oppdrag” for å islamisere hele dette kontinentet. Og til det, der får de god hjelp av slike som Hanne Bjurstrøm og andre naive drømmere. Ja, som enda ikke har forstått at de sitter og sager og den greina de selv sitter på…

Om disse inntrengerne skal fortære et lands økonomi eller gå på NAV eller tilsvarende, eller voldta, overfalle, drive terror, etc., det er ikke engang tema. Der disse naive ”rødstrømpene” heller ikke vil forstå at alle som kommer har sitt ”hellige” oppdrag. Også de som tilsynelatende jobber og ”integrerer” seg.  For det er nemlig disse som skal utgjøre det politiske presset. Denne planen fortalte Libyas leder Gadaffi, den tidligere hersker, til en rekke vestlige ledere for mange år siden. Men det var til ingen nytte…

Som jeg har sagt før, så er likegyldighet og arroganse en meget farlig kombinasjon.  Og denne Bjurstrøm-dama, hun virker nokså bortreist og samtidig er hun arrogant i sin stupide uvitenhet. Noe som gjør henne komplett uskikket til å drive med det hun gjør. Grunnet sin uvitenhet (trolig bare AUF-skolen) så har hun ikke evne til å gjennomskue det utspekulerte islamske skitne spillet, der de med bit for bit, smått i smått, har islamisering av Norge som deres eneste mål.

Sannheten er den, at denne muslimske kvinnen på Blidensol Sykehjem er en jihad-provokatør! Der hun håper å vinne fram, der  våre lover og regler skal forandres. Ja, der hun i tillegg får hjelp av nyttig idiot som Hamne Bjurstrøm. Ei dame som igjen skal benyttes til å drive islamiseringsprosessen framover i kongeriket.

Vær så snill, slutt med å provosere oss nordmenn!  Det rekker nå!

NARVIK, 07.12.2016  AMUND GARFORS