Slutt å hetse Sylvi Listhaug!

Av Amund Garfors.

For tiden ser man en voldsom kampanje som er satt i gang av NOAS, der de hetser og håner vår dyktige integreringsminister. Det er både skammelig og beklagelig hvordan Sylvi Listhaug henges ut i media, bare fordi hun gjør sin jobb og står opp for vårt land!

Alle vet meget godt at den norske velferdsmodellen ikke er bærekraftig.  Og i denne situasjonen som Norge nå befinner seg, der inntektene forsvinner, og der vi altså skal bruke hundrevis av milliarder på de flyktningene som vi allerede har mottatt. Og der hylekoret mener vi bare må pøse på, og ta inn enda flere. Merkelig at folk ikke tenker på sine egne barn og deres etterkommere. Ja, som skal tåle nedgang i alle velferdsgoder som vi hittil har tatt for gitt?

Og dersom vi skal komme inn på rett spor, så må vi tørre å diskutere det absolutt viktigste politiske spørsmålet, ellers vil vi på relativt kort tid, miste vårt land slik vi kjenner det. Og til fordel for at Norge vil bli et muslimsk kalifat i løpet av et par generasjoner.

Dersom ikke bremsene snart settes på, så kan vi konkludere ganske klart, at de muslimske gruppene vil vokse stort i de kommende tiår. I Norge var det ved årsskiftet 2015/2016 nesten 700.000 innvandrere her, og der de har produsert 150.000 barn. Siden 2006 har det vært en økning på vel 460.000 innvandrere inkludert deres barn født i Norge. I samme periode var det en økning på vel 32.000 etniske nordmenn. Dette sier alt om hvor veien går. Og om ikke mange tiår, så vil trolig ”norske” nordmenn være i mindretall i vårt eget land.

Det er nok av dem som kritiserer regjeringen i Norge for å ha en alt for streng flyktning/asylpolitikk. Men dersom vi ønsker å beholde landet vårt slik de fleste av oss kjenner det, så er det helt NØDVENDIG å bremse på tempoet av innvandrere ganske radikalt.

Derfor hyller jeg både regjeringen og vår utmerkede innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug som gjør sitt for at vi også om noen år, skal kunne bo i et land hvor vi kjenner oss trygge. Og der vi trives med våre norske sedvaner og verdier!

NARVIK, 23.11.2016  AMUND GARFORS