Taushet er gull i demokratiets navn

Av May-Harriet Seppola.

Nordmenn blir tilsynelatende sykere og sykere.

Henry Gardsen, som er øverste sjef i legemiddelgiganten Merck, uttalte at hans plan var å selge medisin til helt friske mennesker.

Og det later til at han er iferd med å lykkes.

Psykiaternes fakturereingsbibel, DSM, Diagnostisk og Statistisk manual har på få år utviklet seg fra 112 psykiske lidelser til 400 ulike lidelser og er nå på 886 sider.

I 1997 tillot kongressen i USA å tillate reklame for Psykofarmaka på amerikansk tv.

Kjendiser blir rikelig betalt i svœrt aggressive reklamekampanjer for antidepressiva og antipsykotiske preparater for å øke markedsandelen for disse stoffene.

Vince Perry, forfatteren bak artikkelen ~ The art a branding a condition ~ forteller at han gjennom sine kampanjer for å skape nye sykdommer som passer best for den medisin som blir lansert på "markedet”.

Lider du av sjenanse, passer betegnelsen ~ Sosial angstforstyrrelse ~.

Kontorarbeidere, som blir stresset i jobben, får diagnosen ~ Voksen ADD ~.

Er du opptatt av riktig kosthold, er diagnosen Healthy Health Disorder ikke langt unna.

Snakker du til Gud, ber du, men hvis tverimot Gud snakker til deg, lider du av schizofreni.

Fosterbarn i USA, blir regelmessig screenet og gitt medikamenter.

Helsemyndighetene har planer om å screene gravide mødre og ufødte barn.

Psykiatere og forskere har planer om å lage et flytschema for psykiatriske pasienter og derfra er veien til sjokkterapi kort.

John Virapen, som jobbet for legemiddelprodusenten ~ ELI lILLY ~ i Sverige, avslører at legemiddelindustrien jobber meget bevisst for å ødelegge folks “helse”.

ADHD OPPSTOD VED EN HÅNDSREKNING I 1987 UNDER ETT MØTE I DEN AMERIKANSKE PSYKIATRIFORENING.

Ritalin / Strattehera / Concerta skulle overhodet ikke gies til barn, i 2005 ble 12 barn testet for ADHD og alle påviste kromosomskader etter bare 3 mndr bruk av Ritalin / Concerto.

I 2006 hadde 4,5 millioner amerikanske barn mellom 5 - 17 år diagnosen ADHD.

Sally Vegge som har skrevet ~ Psykiatriens houseparty ~ uttaler at den psykiatriske løgnen må avsløres og at psykiatriske løgner er rene fantasiprodukter og svœrt “ødeleggende”.

Hele 10 % av Norges befolkning bruker en eller annen medisin innen psykofarmatika.

Legene unnlater bevisst å fortelle pasientene hvor skadelig disse medisinene er.

Ellen Kolsrud Finnøy formidler i sin bok ~ Dødelig terapi ~ at Cipramil, Seroxat og Zoloft er en annen form for lobotomi og at pasienetene får de problemer som medisinene i utgangspunktet skulle kurere, angst, stress og en grunnhet i pesonligheten, og at det samme gjelder apedopen Nozinan, som ved siden av alt dette, skaper psykose, sinne og  “agressivitet”.

Rundt 1930 kom ~ Hjernevaskmanualen, en lœrebok i psykopolitikk, hvor prinsippet var at alle lœrere i psykologi, skulle lœre bort kommunistiske doktriner.

Psykopolitikk skulle brukes til å sette prominente dissidenter i vanry, bruke psykiatrien til å tie dem ned, lamme hele befolkningen, temme enhver lyst til å gjøre opprør mot elitens målsettinger, ved å bruke frykt, klimaendringer, krig, terror, sykdom, vi har ennå svineinfluensaen sterkt i minne, depresjoner og alt skulle ende med at folket takker regjeringen for deres kloke styring.

Lyder dette “kjent”?

Vi vil i boken vise samfunnskritikeres og den maktopposisjonelles begredelige skjebne, og den motsatt positive skjebne som blir dem til del som er “systemtro”, dvs. tro mot den tverrpolitiske klikk som har styrt vårt land siden 1945 til d.d., og hvor vi skal påvise medias og rettsvesenets rolle i å løpe statsmaktens (og statsmaktens beherskere, for det er ikke vi) ærend, mer enn å beskytte enkeltindivider. Vi skal se hvordan det går de som er for/imot den tverrpolitiske gruppe; “Noen av oss har snakket sammen”. Belønningssystemer for de som er for, som i sin form er korrupsjon, og straff som aldri står i forhold til “forbrytelsen” for de som er imot. Slik blir alltid ærlige folk med integritet, faglig og personlig, ofret og trakassert, på alteret til de skjulte nettverks målsettinger med metoder som aldri tåler dagens lys, men som herved skal få det på seg.

Synnøve Fjellbakk Taftø har følt dette på kroppen i 16 år fra den dagen hun ble erklœrt alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Brundtland, etter å ha gått offentlig ut med den såkalte EØS - avtalen.

Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i «Skjoldmøysagaen» og «Nornens Beretning», som begge er gratis tilgjengelig på “nettet”.

May-Harriet