De 3 bæresøylene

Av Steve Olsen.

Norge bæres av 3 bæresøyler.
1 - Bønder og Fiskere som gir oss mat.
2 - Forretningsmenn og kvinner som skaper arbeidsplasser.
3 - Guttene og jentene på gølvet.

Disse bæresøylene har fått 900.000 offentlig ansatte som skal mates og lønnes. Den Rød/Grønne regjeringen ansatte 80.000 nye byråkrater i 8 årene de hadde makta fra 2005 - 2013. Regner man at hver byråkrat har 500.000,- i snittlønn inkludert kontor, diett, reiser og feite pensjoner, så koster denne økningen bæresøylene 40 milliarder ekstra kroner i året.


I 1962 hadde bæresøylene i Norge 120.000 offentlige ansatte å mate og lønne.
I 1990 hadde bæresøylene i Norge 550.000 offentlig ansatte å mate og lønne.
I 2005 hadde bæresøylene i Norge 820.000 offentlig ansatte å mate og lønne.
I 2013 hadde bæresøylene i Norge 900.000 offentlig ansatte å lønne.
Så har bæresøylene i Norge Norge 800.000 alderspensjonister å mate og lønne.
Så har bæresøylene i Norge Norge 310.000 uførepensjonister å mate og lønne.
I tillegg har vi fått en strøm av flyktninger som bæresøylene i Norge skal mate og "lønne".
Dette er selvfølgelig ikke bærekraftig.

Derfor har Norge så høye skatter, avgifter, bompenger, bensinpriser osv. osv. Vi er inne i en ond sirkel ingen politikere våger å bryte. Dermed blir der mindre og mindre grunnpilarer til å bære samfunnet og flere og flere offentlige utgiftsposter å brødfø på de få. Så skatter og avgifter vil fortsette å øke.

Si opp minst 300.000 overflødige byråkrater, så har vi 150 milliarder mer til helse, skole, veier, osv. – men den regjeringen som gjør det taper neste valg.

De siste årene har vi mistet 50.000 inntektsbringende oljejobber. De har gått fra store skatteinntekter for staten til store utgifter i ledighetstrygd. I tillegg strømmer flyktninger over våre grenser som også bare er utgifter. Hvorledes skal staten lønne dette oppsvulmede byråkratiet og alle flyktningene uten å øke skatter og avgifter på grunnpilarene der blir mindre og mindre av. We are in deep shit!

Steve Olsen