Den norske kirke og Human-Etisk Forbund sammen i protest mot Egypt

“Our youngest hostage from among the hostile sects of Kessab.”
Kessab is a predominantly Christian Armenian village in Syria
near the Turkish border.
Tipset av Kirkehøyden.

Det har lenge vært opprop og markeringer fra mange hold som etterlyser engasjement og hjelp til forfulgte kristne i den muslimske verden.

I Storbritannia oppfordrer f.eks. flere britiske biskoper regjeringen om å tilby asyl til tusenvis av kristne flyktninger fra bl.a. Nord-Irak, ifølge BBC.

I Norge har Den norske kirke, kristne ledere og medier generelt vært relativt tause i offentligheten om trakassering, voldtekt og henrettelser av kristne i de muslimske landene.

Den 11 januar, 2018, kunne vi imidlertid lese følgende på ateistenes webside Fritanke.no:

I dag har Mellomkirkelig råd i Den norske kirke og Human-Etisk Forbund sendt et felles åpent brev til Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) der de ber henne protestere overfor egyptiske myndigheter mot de stadig vanskeligere forholdene for ateister i landet.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, og generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy, skriver i det åpne brevet at de to organisasjonene er dypt bekymret for enkeltmennesker og gruppers tros- og livssynsfrihet i Egypt.

Mile og Agøy mener den praksis som gjennomføres i møte med ateisme i Egypt har uthulet og fjernet absolutt tros- og livssynsfrihet i landet de siste årene, til tross for at dette står i landets grunnlov.

Samtidig kan vi jo spørre hvor mange felles brev Den norske kirke og Human-Etisk Forbund har sendt til Norges utenriksminister angående de titusener av kristne som stadig blir slaktet i muslimske land?

Allerede i desember 2016 skrev RT.com (en ikke-kristen nyhetsformidler) og flere andre organisasjoner følgende:

1 Christian killed for their faith every 6 minutes in 2016.

Ninety thousand Christians were murdered for their faith around the globe this year, which amounts to one being killed every six minutes, Italy’s CESNUR religious study group said.

Christians are now the most persecuted religious group in the world, Massimo Introvigne, director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), told Vatican Radio.

According to CESNUR statistics, around 500,000 Christians around the globe are unable to practice their faith completely freely, Introvigne said.

Kanskje Human-Etisk Forbund og Den Norske Kirke burde skrive flere felles brev til Utenriksministeren?

Spikeren