En kommentar i anledning Giske-saken

Av Norvald Aasen.

Til avdvokatene Frode Sulland og Christopher Hansteen.

På Dagsrevyen den 25. 01, 2018  besværer Adv. Hansteen seg over at omvendt bevisbyrde blir brukt mot Trond Giske.

Nå er det vel så, ærede advokater, at Giske selv trolig har vært med på å innføre en lov der omvendt bevisbyrde blir godkjent i norsk rettspraksis. Sikter her til den såkalte Diskrimineringsloven som Stortinget, trolig også med stemmen fra Giske, vedtok i 2005. Den loven er ment å skulle ramme vanlige nordmenn på grasrotnivå, da var det ikke så farlig, altså? Og ikke ett pip fra avokatstanden ble hørt i den sammenhengen!

Når det nå blir slik at Giske får smake den medisinen han har vært med på å foreskrive for oss vanlige borgere av norsk ætt, da blir det lyd i luren! Men det skulle vel ikke være mer enn rett og rimelig at eliten får smake den medisinen som de så inderlig unner oss andre?

Jeg vedlegger et brev jeg skrev til Giske og endel andre da Giskesaken ble kjent der jeg minnet om hva Giske selv stod ansvarlig for da han var AUF-leder. Den gangen angikk hans hets mennesker som på grunn av deres nasjonalfølelse var fritt vilt for alle og enhver - og de/vi er det fortsatt.

Jeg ønsker at mitt brev også blir kjent for adv. Hansteen da jeg ikke selv når ham med e-post.

Med vennlig hilsen
Norvald Aasen. (Fullstendig adresse nedenfor)

****************************

Til Arbeiderpartiet, Trond Giske, Jonas Gahr Støre, Slottet, m.m.fl.

Jeg merker meg anklagene mot T. Giske, og har sett skuespillet hans på Dagsrevyen den 21. des. 2017. Jeg tillater meg bare å stille meg spørsmål om hvor dypt hans beklagelser stikker. Nett det tillater jeg meg å ha min egen mening om.

Men Giske har en annen sak som jeg mener har vært upassende og kritikkverdig.

Da han som AUF-leder i 1994 sendte postkort til det som de kalte "Gutta i FMI". Nå var det slik at Folkebevegelsen mot Innvandring - FMI - ble tatt opptakten til av krigsveteraner, noen med landets høyeste utmerkelser for sin motstandskamp mot naziokkupantene, krigsseilere, personer som hadde vært torturert av Gestapo, og mange andre hederlige samfunnborgere. Krigsveteraner og krigsseilere var i styre og hadde andre ledende verv i organisasjonen. Likevel sendte AUF under ledelse av Giske postkort til FMI med hilsen som dette: "Husker du sist din jævla nazist? Vi vant dere forsvant!!" og "Har du problemer med tenkingen din ...? Ditt jækla forbannede nazisvin!!" I tillegg ble det skrevet sjikanøse personlige hilsninger på postkortene, men de grove nazibeskyldningene ble skrevet med feite typer slik at budskapet var lett å se for alle som behandlet fremsendelsene.

Det ble også anført i egen rubrikk på kortene at "Dette kortet er laget av AUF. Vi er over 10000 ungdommer som ikke kan fordra nynazister og rasister". At de var 10000 ungdommer stemmer trolig heller ikke da de senere ble dømt for medlemsjuks.

Motstandsmannen Jan Høeg gikk til injuriesøksmål mot AUF, dette var imot råd fra mange av oss, da det vi hadde erfart fra påtalemakt, domstoler og rettsvesenet ikke ga oss særlig tiltro til disse institusjonene. Høeg gikk likevel til sak, men ble dømt til å betale saksomkostninger for både seg selv og AUF. Det er grunn til å tro at domstolene ikke tok sjangsen på å dømme AUF enda en gang etter at de tidligere hadde blitt dømt for medlemsjuks. Det var jo tross alt elementene til det "statsbærende partiet" det her var snakk om. I saken mot Høeg var det Anniken Huitfeldt som var leder for AUF og som vant fram med AUF sine pøbelstrekene. Både Giske og Huitfeldt har senere vært statsråder i AP regjeringer. Det er "fine" folk vi her snakker om.

Nå sier Giske at denne nylige saken har vært en øyeåpner for ham. Slett ikke verst at han har nådd så høyt i AP med lukkede øyner.

Noen offentlig beklagelse for sin oppførsel mot motstandsfolkene og andre hederlige kvinner og menn i FMI har aldri kommet. Nå er det også forsent for de fleste av disse, da de fleste har gått ut av tiden med Giske sine grove beskyldninger hengende over seg. Jan Høeg lever fortsatt og er 94 år og har betalt saksomkostningene for AUF forlengst. Han kan likevel trøste seg med takk og hilsen fra både Kong Håkon 7. og Jens Christian Hauge for sin innsats under krigen. Beskyldningene fra Giske og AUF mot ham sier nok mer om dem selv enn hva de sier om Høeg og de som han var alliert med!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tel: 57731844