Hvor lenge skal vi la oss lure?

Av Amund Garfors.

Vi lever trolig i den mest alvorligste og skremmende tid som landet vårt noen gang har gått igjennom. Ikke bare vårt land, men omtrent hvert eneste land i Europa deler nå samme skjebne. En skjebne der verdens myldrende millioner, alle gjerne vil inn her og få del i den velstand, og ikke minst en velferd som de bare kan drømme om i sine egne hjemland.

Det er liten tvil om at vår egen framtidige velferd og behov, ikke minst for de eldre, vil sterkt avhenge av hvilke kurs vi velger å legge oss på.

Dersom våre politikere fortsatt tror at det er nordmenns oppgave å redde denne verden fra all elendighet og utettferdighet, så vil neppe framtida bli særlig lys for noen av oss. For meg ser det ut som politikerne over hele Europa har bestemt seg for å fortsette med sin plan om at dette kontinentet skal bli som en koloni. Ja, jeg er såpass frimodig at jeg vil hevde at Europa ikke lenger er det Europa det en gang var.

For det er ikke vanskelig å observere at Europa ligner mer og mer på en islamsk koloni. Og der man føler seg mer og mer utilpass og fremmed. Ikke bare på den fysiske måten, men denne følelsen har også inntatt meg på det mentale plan. Der man skremmes av å se hvordan paradegata Karl Johan i Oslo nå ser ut, med store ”koranklosser” og betongrør for å unngå av folk kjøres ned og drepes. Der jeg også observerer at våre egne ledere holder kjeft om dette skremmende synet. Mens de på den mest servile måte bøyer seg for dette. De samme politikerne som har latt invasjonen av fremmede gå etter planen, mens de har forgiftet dette såkalte demokratiet vi skryter slik av. Der vanlige folk føler seg maktesløse til å gjøre noe som helst med ei utvikling som går fullstendig i feil retning. Og som bare blir verre år for år.

Det innvandringspolitiske bedrag og som i realiteten er et politisk svik overfor det norske folk, det er ikke mindre enn en fatal katastrofe overfor framtidige generasjoner. Og det dersom dagens innvandringspolitikk for lov til å fortsette i samme spor. Det verste er at våre politikere skjuler virkeligheten av den skjulte innvandringen og som vil gjøre Norge om til et farlig, fremmed og dysfunksjonelt landområde i Europa. Hvor nordmenn i så fall vil bli en totalt ubeskyttet minoritet. Og under de mest ekstreme samfunnsoppløselige forhold som tenkes kan. I tillegg med de enorme lidelser og menneskelige tragedier som vil følge i denne politisk-korrekte dødsprosess, dersom ikke denne vonde sirkel reverseres og brytes totalt!

Det utrolige er at dette skjer altså med Høyres Erna Solberg og FrPs Siv Jensen i ledelsen, der de nå har fått med seg Venstres Trine Skjei Grande som ”fadder” og ”femme fatale”. Ja der hun og hennes folk skal administrere dette pk-laget som neppe har de hyggeliste planer på bordet. Der de også setter inn denne Sveinung Rotevatn som statssekretær. Han som har uttalt at Norge burde ta imot absolutt alle som vil inn her. Og som nå er jobber sammen med Justisminister Sylvi Listhaug, ei tøff dame som trolig skal holdes kraftig i ørene av Rotevatn. Og som allerede har planlagt hvordan Norge skal avskaffes og hvordan det norske folk skal avhendes...

For denne flyktningestrømmen som vi hittil har sett, der er bare begynnelsen på en stygg plan som skal bryte ned hele det vestlige Europa. På dette kontinentet skal det ikke lenger være noen egenart, men der enkeltlands kulturer skal brytes ned og nasjoners suverenitet skal utslettes. Ikke minst skal vår kristne tro utslettes og trampes på. Dette er planlagt i lang tid og er ingen tilfeldighet. Et skremmende eksempel på despoters planer for hele de europeiske kontinent. Men heldigvis, så har vi Victor Orban på plass i Ungarn. Mens også polakkene og tsjekkerne jobber mot disse som vil ødelegge oss. Og Putin i Russland må vi heller ikke glemme. Han er nok ei vanskelig nøtt for disse globalistene...

Og her i Norge snakkes det så fint om ”kvoteflyktninger” asylsøkere og ”oktoberbarn” – hva nå det er for noe? Men det viktigste og skremmende av alt, nemlig familie- og arbeidsinnvandringen, det hoppes galant over. Slik klarer disse politikerne til stadighet å føre nordmenn bak lyset, der vi bruker hundretalls milliarder på denne galskapen ved å skifte ut befolkningen. Totalt fikk 44.600 personer utenfor EØS-området oppholdstillatelse i Norge i 2016, mot 35.400 i 2015. ”Utenfor EØS-området” betyr blant annet land som Syria, Eritrea, Afghanistan, Somalia og Sudan. I sum oppfatter norske velgere innvandringen av disse fremmede menneskene som såpass problematisk at de definerte innvandring som den klart viktigste saken ved stortingsvalget i september. Og jeg er ikke ett sekund i tvil om at dersom Jonas Gahr Støre hadde skrytt av FrP og Sylvi Listhaugs fantastiske jobb med å påpeke alle de negative sider ved en stadig større fremmed befolkning i landet, da hadde Ap vunnet valget og Gahr Støre kunne nå kalt seg for landets statsminister. Men han gjorde det motsatte og skjøt seg selv ettertrykkelig og skikkelig i foten, der han heller gikk inn for å få overgitt landet vårt til de fremmede.

Ja, det er altså familieinnvandringen som representerer den største underliggende veksten i en innvandring som vil koste oss skjorta. Dette går naturligvis under radaren, der det ikke skal nevnes. Men det er svært avgjørende at det nå strammes kraftig inn her. Vi var på god vei til å få begrenset denne meget fatale familieinnvandringen kraftig. Men dessverre, så stemte både Senterpartiet og Ap ned dette meget gode forslag i Stortinget, da dette nylig var oppe til votering. En kan bare riste på hodet og lure på hvorfor de gjør så mye ondt mot sin egen befolkning?

For det er jo ren svindel vi blir utsatt for i disse skremmende tider. Skal det liksom bare være å få et bein innafor landets grenser, så er det fritt fram for fedre, brødre, søstre, onkler, tanter, bestemødre, bestefedre, tremenninger og Gud veit hva. Og det mens skatter og avgifter bare vil komme til å øke dramatisk i årene framover.  Nylig ble en omfattende svindel i falske søknader om familieinnvandring fra Pakistan avdekket. Omtrent 60% av de undersøkte sakene var falske.  Hvor lenge skal vi fortsette med å la oss lure og bruke våre penger på dette bedraget?

 21.01.2018  AMUND GARFORS