Livet i flyktningleir

Tipset av Bjørnar Røyset.
Av Bjørn Wichstrøm 

Bjørn Wichstrøm kommenterer og tilbakeviser påstander i en artikkel i Aftenposten forfattet av Ann Færden, der hun tar til orde for at Norge må ta imot flere flyktninger. Færden mener at Norge har råd til å ta imot flere velferdsflyktninger og at vi i tillegg trenger disse for å sikre landets velstand for fremtidige generasjonen. Aftenposten ville ikke ta inn artikkelen grunnet «plassmangel».

Etter å ha sett forholdene i en leir for 50 000 flyktninger fra Syria, foreslår Ann Færden  i Aftenposten 12. ds. at Norge skal ta imot flere flyktninger. Hun skriver: «det har vi råd til hvis vi vil. Norge hadde ikke klart seg uten de innvandrere som er her nå. Vi trenger flere for å sikre vår velstand i fremtiden.»

Færden konstruerer her en virkelighet som ikke eksisterer. SSB har i Rapport 2017/31 anslått at inn- og utvandringen vil redusere den årlige realinntekt i 2060 med 47 000  2013-kroner per innbygger. Med en antatt befolkning på 7 millioner blir dette et årlig tap på 329 milliarder 2013-kroner.

Færden opplyser at flyktningene får matkuponger verdt 20 Euro i måneden, men at dette ikke er nok: «Mange går derfor sultne.»

Det er en skam at FNs medlemsstater ikke bidrar tilstrekkelig til å holde rimelig standard i leirene  til UNCHR, som i 2017 skulle ta seg av over 17 millioner flyktninger. Men det er ingen god idé å flytte flest mulig til Norge.  For 120 millioner kroner årlig kan vi doble matrasjonene til 50 000 syriske flyktninger. Fra et humanitært synspunkt er dette vesentlig bedre enn å la en liten brøkdel av dem få bosette seg her. Med flere tusen innvandrere hvert år belastes Norges økonomi med stadig flere milliarder, ressurser som i stedet bør brukes til å bedre forholdene for millioner av mennesker der de er bosatt nå.

Bjørn Wichstrøm
Oslo, 17.1.2018