#MeToo for Menn

Dagbladet.

Hvor mange skilte fedre har ikke opplevd at eksen har brukt sin makt over fellesbarnet som middel til hevn, straff eller for å oppnå fordeler?

Ikke bare menn i politikk og næringsliv har makt som de misbruker. Mange kvinner er i maktposisjon og trakasserer menn seksuelt. De kalles mødre.

Seksuell trakassering kan være fysisk, verbal og ikke verbal. I henhold til likestillingsloven §8, er trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering forbudt. Det er to litt forskjellige ting som altså nevnes i samme setning i loven. Med trakassering på grunn av kjønn menes, ifølge loven, handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Underforstått: Man rammes i kraft av sitt kjønn. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som rammes.

I motsetning til kampanjen «#metoo», som har fått en enorm oppmerksomhet, har vi aldri sett noen offentlig kampanje mot den typisk kvinnelige form for seksuell trakassering eller trakassering på grunn av kjønn.

Det finnes kvinner som er i en maktposisjon og trakasserer menn. Hvor mange skilte fedre har ikke opplevd at eksen har brukt sin makt over fellesbarnet som middel til hevn, straff eller for å oppnå fordeler?

Det er nok mange fedre som kunne stemme med i et «me too»! Denne type trakassering spenner over et vidt spekter av handlinger av høyst varierende grovhet: Fra tilbakehold av barnet til systematisk samværssabotasje over mange år, eller som i ytterste fall innebærer total utstøtelse av far og fars familie fra barnets liv.

Ingen samværssabotører har blitt hengt ut på avisenes forsider. Ingen har måttet stå fram på tv og fortelle med sorgfull mine at de forstår hvor uakseptabel deres opptreden har vært, og at de tar alt «på sin kappe». Ingen mor har tapt stilling eller sosial anseelse for å hindre et barn fra kontakt med faren sin.

Les hele kronikken i Dagbladet.