Norgeshistorien med korte blikk


Av Abraham.

1940-1950:
- Landet er i krig, men blir frigjort når USA og Russland vinner Verdenskrigen.
- Norge er Europas klart fattigeste land.

1950-1960:
- USA støtter Norge med enorme summer (Marshalhjelpen).
- Folk får tak over hode, men blir det fattigste landet i Europa.
- Som siste land i Europa innfører Norge TV i 1958.

1960-1970:
- Norge er det fattigste landet i vest Europa.
- USA tror Norge har olje og starter leting.
- Infrastrukturen i landet henger langt etter.

1970-1980:
- Amerikanrene finner olje i Nordsjøen og utvinner den.
- Som siste land i verden infører Norge Farge TV.
- Norge er det eneste land i Europa uten motorveier.

1980-1990:
- Oljeinntekter settes på konto for framtidens velferd.
- Skattene økes og nordmenn har det dårligst i vest Europa.
- Satelitt TV forbyes av Televerket.

1990-2000:
- Oljen USA fant gjør folk noe bedre stilt.
- Skattene økes og pengene spares.
- Staten blir rik, men ikke folk flest.
- Infrastrukturen er den svakeste i vesten.
- Staten sender store beløp Afrika.

2000-2010:
- Oljefondet øker, men landet bygges lite ut.
- Nordmenn har fortsatt dårligst kår i vesten.
- "Harryturene" for å skaffe mat eksploderer.
- Staten gir bort stadig mer penger.

2010-2020:
- Landet invaderes av arabre og afrikanre.
- Staten øser ut mer penger. Oljefondet tømmes.
- Norge er igjen Europas klart fattigeste land.
- Pensjonene blir inndratt.

Vi løfter glasset og sier; Skål for Norge!
Abraham