Trump, den forferdelige...

Av Dan Odfjell.

Omtrent slik som overfor leste overskriften på VG-nettet, hvilket jeg normalt ville hoppet bukk over som «hat»Trump uthengning.. Men på en søndag lurte jeg litt hva historie avisen nå hadde greid å koke sammen.

Det viste seg, ved å trykke på knappen, at den under-liggende overskriften var annerledes: «Eksperter: USA har aldri vært så politisk splittet som nå». En reportasje preget av hva VG liker å fremme gjennom, selvsagt, med «velegnede» og «utvalgte» eksperter for slik å søke å ødelegge omdømmet til ikke-politikeren Donald Trump. Men, hvorfor USA er splittet, og hvem sin skyld det er, nei, det vil venstresiden ikke innrømme eller diskutere; der de later seg som politisk upartiske og likefremme.

Folk flest leser nå papir-aviser og nett-aviser rimelig loddrett. De korte saftige overskriftene og billedene brukes derfor av norsk riksmedia for å fremme sin agenda.

Men hvorfor leses det i vår tid så loddrett? Bl.a. fordi, folk i økende grad har tapt troen på riksavisenes sannhetsgehalt. Det betyr at disse nå må «lure oss» gjennom sine utspekulerte overskrifter for, slik, politisk og ellers å indoktrinere oss. Slikt blir det polarisering av, og det er selve problemet i USA såvel som i Norge. For sannheten er, media er blitt selve motoren, ja den skyldige for denne polariseringen, som de så i sin pretenderte prektighet, besværer seg over. Jeg kaller dette humbug; «fake news» ville Trump ha sagt.

Verst, mediene og de feite leiesoldatene deres tar seg godt betalt, både direkte og indirekte. Indirekte fordi staten med «våre penger» subsidierer løgn i massevis, samt en helt ubalansert virkelighet. Uten subsidier ville avisene måtte tilbake til tidligere tider, dvs i større grad å produsere kvalitet samt, gjennom dyktighet og journalistiske sann-dypdykk, konkurrere og tjene sitt brød på en ærlig og respektabel måte. Istedenfor klippes og limes og fylles sidene nå med sport og annen underholdning, bevisst for ikke å orientere oss om verdens og Norges virkelige problemer.

Amen til forandring, samt slutt på NRK og all pressestøtte.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.