Fengslingen av Tommy Robinson mobiliserer tilhengerskaren

"Taushet er gull"
av billedkunstner Rune Olsen.
Av May-Harriet Seppola (kilde: gallerigrabolsodegarden.com). 

Saken mot den islamkritiske aktivisten Tommy Robinsons facebookstunt og fengsling har satt sinnene I kok blandt sympatisører verden rundt.

Aktivisten Tommy Robinson (35) var blitt advart.

Likevel stilte den tidligere lederen av English Defenders Leage seg opp  ved tinghuset  Leeds og hadde livesending på facebook.

Ca. 1 million mennesker fikk se de tiltalte  i  en stor overgrepssak

Robinson filmet  de tiltalte og navnga dem I strid  med rettsreglene I Storbritannia.

Resultatet ble 13 måneders fengsel.

Over en halv million mennesker krevet at Robinson blir satt fri fra fengsel og  underskriftskampanjen strømmer fremdeles inn .

I London har demostranter protestert utenfor statsministerboligen I Downing Street .

Verden rundt har innvandringskritiske miljøer av forskjellig valør kastet seg på kritikken og fengslingen og mener at Robinson blir kneblet .

Tidligere justisminister Per –Willy Amundsen har delt ett bilde av Robinson med tape over munnen på facebook.

Når domstolen ikke vil tillate filming av domfelte I straffesaker , skyldes det at de vil unngå grafsing eller at det nøres oppunder det de anser som farlige ideologiske retninger .

Domstolen vil også unngå en offentlig henrettelse av de tiltalte utenfor rettssalen , mener førstelektor I Storbritania –kunnskap , Jan Erik Hustad ved Universitetet I Agder .

I tillegg til at Robinson ble dømt for ringeakt for retten for å filme nœr rettssalen , ble dommen mot han I første omgang underlagt referatforbud . Dette er opphevet etter en massiv omtale I sosiale medier og alternative medier utvannet forbudet .Mustad mener at Robinson vet at han oppnår den oppmerksomhet han ønsker , tiltross for restriksjoner som domstolen nedla .

Storbtitannia-eksperten har møtt Robinson og skrevet om English Defenders League, en aktivistgruppe som kjemper mot spredning av Islam I Storbritannia ..

Han ble ett offer for det rettsystemet , som har ett lovlig virkemiddel, men samtidig fremstilles han som martyr .

Redaktør Helge Lurås I nettavisen Resett , som beskriver seg som ett alternativ til de etablerte medier , sier at det er en kombinasjon av flere ting som gjør at Tommy Robinson-saken får stor oppmerksomhet .

Det handler om hva han symboliserer for folk.

Han påpeker  problemer  med innvandringen og hva den gjør med det samfunnet sett fra ett britisk arbeiderklassenivå.

De kjenner seg igjen, sier Lurås til Aftenposten.

Robisom benytter seg av virkemidler , som folk anser som nødvendige

Han er tøff nok til å tåle motstand , bade I form av fysiske truslet og motarbeiding fra myndighetsnivå.

Han er talefør og intelligent. Motstanderne  har ikke klart å plassere han I ett brunbeiset hjørne , som er  umulig å komme ut av , fortsetter Lurås.

Han mener at mange I forbindelse med saken mot Robinson har oppdaget britenes strenge regler for omtale av rettsaker .

De har oppdaget lover de ikke var klar over , og de stiller spørsmål ved legitimiteten og fornuften , sier han.

Folk ser at de etablerte mediene er lojale I forhold til instruksjoner fra myndighetene, påpeker Lurås.

Han mener at det også fester seg ett inntrykk av at britiske myndigheter slår ekstra hardt ned på innvandringskritiske røster .

Rettsaken som Robinson filmet er en av 3  rettsrunder I en stor overgrepssak.

29 menn med sør-asoatisk bakgrunn er tiltalt for over 170 tilfeller av voldtekt, trafficking og andre sexovergrep.

De fornœrmende er hvite kvinner , som var barn da overgrepene fant  sted I ridsrommet 2004-2011.

Den yngste var da 11 år .

De fleste var hvite, britiske arbeiderklassejenter .

Kilde”: Aftenposte-01.06.18