NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 28. februar 2019

Til Hege Moe Eriksen, Urixredaksjonen i NRK

Hege Moe Eriksen
Av Norvald Aasen.

I annonseringen av programmet den 20.02. d.å. uttalte du omtrent slik: Spania har vært nesten vaksinert mot "høyrepopulisme" etter Francos fall, osv.

For undertegnede virker dette "høyrepopulisme" begrepet noe diffust, men jeg oppfatter at det skal ha en negativ betydning overfor almenheten og de som ikke tenker venstreekstremt. Høyrepopulist begrepet er også blitt et hakk i plata blandt norske journalister som vi vet befinner seg på ventresiden, for de fleste sitt vedkommende.

Nå synes jeg både URIX-redaksjonen og andre journalistmiljøer skal merke seg at Europa har vært holdt under jernhæl og i frykt under venstrediktatur gjennom 50 år. Det er klart at etter så lang tids venstreterror så kommer det opp motkrefter som ønsker frihet for menneskene til å kunne etablere demokratier både i Norge og ellers i Vesten.

Vi var endel mennesker som heller ikke trodde at Mao's og Pol Pot sine jubelkor skulle få etablere seg som maktfaktor etter massemordernes fall, men slik ble det ikke. De lærte nok noen triks hos sine ledestjerner. Disse som sprudlet av iver og fanatisme for dispotenes ugjerninger sitter i dag trygt plassert i viktige posisjoner i hele vårt samfunn, som i de fleste andre land i Europa, der de strør om seg med beskyldninger og skjellsord mot sine meningsmotstandere. Ja, de finnes også som professorer fra rødegardist miljøene innen ulike fagfelt, også innen journalistopplæringen. Ikke så rart kanskje at de fleste journalister synes å være på den ytterste venstresiden, noe også en stadig sviktende ytringsfrihet forteller sitt tydelige språk om. Disse miljøene har ingen kultur for demokratiske prinsipper, men de later som om de er de eneste som står for slike holdninger.

For mitt vedkommende var Moe Eriksen sin annonsering av programmet nok til at jeg forstod vinklingen og brukte derfor ikke min tid på å få med meg programinnslaget.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen