NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 22. februar 2019

Til VGs ledelse og nyhetsredaksjon

Harald Hårfagre, Konge av Norge.
Klikk for å se faktaliste.
Av Norvald Aasen.

I VG sin nettutgave den 19.02. 2019, får vi bl.a. fortalt at "nordmann" funnet død på Sri Lanka.

Vi vet nå at denne "nordmannen" hadde norsk statsborgerskap, men var født på Sri Lanka. Dette tyder på at mannen det fortelles om kunne være tamil eller singhaleser, mest trolig tamil. Da var han selvfølgelig ikke nordmann.

Men skulle det være en skam for mannen at han var tamil eller singhaleser? Måtte han bli omtalt som "nordmann" for å  være bra nok?

Det å ha norsk statsborgerskap er ikke det samme som at en person er nordmann/nordmenn! Nordmenn er nemlig en etnisk betegnelse på et folk som har bebodd dette landet gjennom tusenvis av år. En blir ikke nordmann ved å få et papir der det står at vedkommende er norsk statsborger. Med andre ord: Nordmenn/nordmann er et folk!

En trenger heller ikke bruke begrepene som "etnisk norsk" eller "etnisk nordmann", dette er som smør på flesk. En nordmann er nordmann og dette er vår etnisk betegnelse, en tamil, eller hva annet det måtte være, har sin etniske identitet og kan få lov å være stolt av det.

Vi krever at media er korrekte i sine nyhetsformidlinger og i sine reportasjer, selv om det for media tydeligvis er hyggelig og morsomt å terge oss nordmenn med at vi ikke lenger er et folk. Er det falske og usanne opplysninger vi skal betale for?

Her ligger vel også en av årsakene til at stadig flere av oss finner sannferdige opplysninger på frie og uavhengige nettsteder, og søker oss dit, der vi slipper å bli offer for både lokale mediabedrifter og riksmedia sine falske og spekulative nyheter, såkalte fake news. Der det synes hyggelig å provosere oss nordmenn, vi er liksom ikke noe verd?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tel: 57731844