NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 15. februar 2019

Ubetinget fengsel for flere?

Jan Bøhler - «Bare glem det»
Av Norvald Aasen.

Til Jan Bøhler, AP, stortinget.

På Dagsrevyen i går den 13. 02. 2019 mente du at det burde gis ubetinget fengsel for unge kriminelle. Ja, jeg er enig litt på vei. Men det beste var at de sammen med sine opphav, og gjerne sammen med sine norske velgjørere, ble sendt tilbake til de land og de samfunn de kommer fra.

En annen gruppe personer som burde fått ubetingede fengselstraffer er de politikere og andre som er ansvarlige for de forhold vi har fått i det som før var et velordnet og godt samfunn. Vi ser noen som drar rundt i bydeler og håndhilser på mulige gjengrekrutter og som sammen med sine maskotter deltar i ulike aktiviteter, som f.eks. rapping.

Og så kan du, Jan Bøhler, slå et slag for mer åpenhet om hvem som utgjør disse ungdomsgjengene med hensyn til etnisitet og lignende. Dette burde være viktig for å advare vanlige lovlydige borgere om hvem de skal vokte seg for. Også fortelle oss nordmenn at vi for all del ikke må møte blikkene til voldsgjengene om vi har liv og helse kjært.

Så opplever vi at Politiet også er tilbakeholdne med å fortelle oss hvem disse ungdomsgjengene består av etnisk og kulturellt. Det er vel politikerne og andre kjendiser innen makteliten som har surret munnbind på politiet? Da er det lettere for både politi og politikere å fortelle klart og tydelig for folket at den kriminelle er "etnisk norsk", i slike tilfeller.

Det burde være en alvorlig kriminell handling å ødelegge et samfunn og et land, og i tillegg holde befolkningen utenom avgjørelser som angår land og folket sin fremtid! Men makteliten syter for at de selv ikke blir stilt til ansvar for sine alvorlige ugjerninger! Men la oss håpe på at demokratiske prinsipper og rettferdighet atter en gang kommer til heder og verdighet i fedrelandet vårt.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tel: 57731844