CNN's Christiane Amanpour og Karen Armstrong diskuterer islam

Av Hallgeir Oppraak. 

Christiane Amanpour på CNN intervjuet i fjor den 1. november Karen Armstrong, som har skrevet mye om Islam og profeten Muhammed. Nyttårsaften sendte kanalen en reprise av programmet. Det ble en nifs påminnelse om hvor langt CNN er villig til å gå for å «villify» verden og sine seere. 

Armstrong er blitt mye kritisert for hvordan hun nærmer seg og behandler dette store temaet. Kritikken er kommet fra svært kompetent hold verden over. 

Men for Amanpour er tydelig vis Karen Armstrong nærmest for et uangripelig vidunderbarn å regne, og kanskje for sårbar til å tåle saklig og hard islamkritikk. (Akkurat som hun selv er – de er begge «stars», og spesielt moralsk opphøyet over alle, må vite, i hvert fall i egne og deres tilbedres øyne).

Kristendommen for Amanpour og Armstrong havner i samme kategori for dem begge: Kristendommen er «ute», inn kommer damene, hent løperen og rull ut. 

Amanpour roser Armstrong opp i skyene og uten forbehold. De ser begge like selvsikre og selvfornøyde ut, (om enn Armstrong virker litt nølende). Amanpour stiller ikke de vanskelige spørsmålene, bort sett fra ett, om «sverdverset» i sure 9. 5: «Drep dem overalt hvor dere finner dem … ». 

Men så går det galt, i transskriptet under …

Armstrong glatter selvsagt over denne suren. Hun hevder den ikke ble aktualisert før over hundre åt etter Muhammeds død. Hun nevner selvsagt ikke at mange lærde muslimer i dag – den dag i dag – hevder at nettopp sure 9. 5 overstyrer alle andre vers, - abrogerer dem, som det heter. Og at denne abrogasjonen faktisk har overstyrt alle andre suraer i Koranen, helt fra begynnelsen. 

Det betyr at det alltid har vært en av islams gudegitte søyler at misjonen skal skje ved sverd, og vi vet nå hva dette innebærer, det er bare å tenke på et visst «nytt» kalifat som har vært i virksomhet de siste årene. Skrekk og gru, Armstrong. «Shame on you» Amanpour. 

For å si det kort: Hun romantiserer profeten til det helt ugjenkjennelige, skal man ta utgangspunkt i hva som står i Koranen, og som Muhammed hevder Allah har sagt, i rene ord. Armstrong bagatelliserer alle de overdådig grusomme fortellingene fra profetens liv sirlig beskrevet og nedskrevet i hadith og sunna. Se intervjuet her og Og se her om hva Armstrong sier om nåden og Allah i islam og Og spesielt her om hvem Allah er og hva Allah betyr

Men: Bare for å ta «first things first»: Transkriptet inneholder en helt klar feilsitering. Om den er bevisst eller ikke, skal være usagt, men å feiltolke «slave» for «slay» er grovt. Antakelig er CNN her redd for at ordet «slay» - dvs drep i imperativ – i det hele tatt skal kunne assosieres med CNN’s gode navn og rykte. (Så redd er man altså for å sitere Koranen bokstavelig). Når transkriptet bruker slave i stedet for slay, vil det gi lesere av transskriptet inntrykk av at Armstrong, CNN og Amanpour er på den riktige siden, uansett, fordi jo ordet «slave» brukes til å konnotere det vi alle er sterkt og inderlig imot. (Men som ironisk nok islam pr se ikke kan være imot, annet som frasologisk, fordi Allah jo har sagt at slaveri er helt OK, og fordi mange lærde islamister jo hva de blir fortalt av Allah og profeten selv.  

Transskriptet

CHRISTIANE AMANPOUR:  …by seeing and absorbing this vilification of a religion. And yet, you don’t shy away from criticizing — - the way it distorted religion and the way it used religion as a tool for justifying or enabling terrorism and extremism.

ARMSTRONG: Well, some have — do that and others use the tradition to counter that. But all our traditions are flawed. All our traditions are patriarchal.  … we are a violent species, and our scripture reflects us. We are the only species, I believe, that kills its own kind and we’ve got devised … And so, the scriptures reflect us. They are not just all holy. Every single scripture, it contains violent passages as well as those that speak of compassion.

AMANPOUR: … you’ve really, obviously, been digging into this so seriously. But you do talk about equal opportunity problems …  in all the major religions. For instance, one of the quotes from the book you write, … Christian fundamentalists have developed a creation science. Jihadis cite passages from the Quran to support their acts of criminal terrorism. Religious Zionists quote “proof texts” to assert their claim to the holy land and justify their enmity towards the Palestinians.” So, it’s these constant crosscurrents of claiming sort of ownership over the texts for whatever. I guess, political gains.

ARMSTRONG: But there are also those that insist that this is wrong and we can’t do that. I … to find the so-called Jihad texts, which are quoted so often by Islam expert, also by critics of Islam, did not figure at all in the first four centuries of Muslim life. The leading (INAUDIBLE) say that these effects don’t — these verses like slave and wherever you find them, for example, these reflected unique events in the prophet’s life that were no longer applicable. And so, they were never — they didn’t bother — they did this that they were not worth considering, they are no longer relevant.

Hallgeir Oppraak