Det er von i hangande snøre

Av Kirkehøyden. 

Ekstremistene på venstresiden: Hele SV, hele Rødt, hele MDG (kommunister som skjuler seg bak miljøet) og AUF. Vi skal holde AP utenfor, så lenge produktive LO fagorganiserte har innflydelse. Fordi de ovenfor drømmer om å senke vår markedorienterte økonomi, så vi alle blir fattige, maktesløse - unntatt partimafiaene hvor de ser seg selv i fremtiden. Akkurat som hos forbildene Nord Korea, Cuba og pt i seng med China. De ser for seg at vi skal sykle til kysten, for å samle tang og tare for ernæring. Selv tar de all velstand for seg selv, som hos sine forbilder. Ja, de skal selv ha alt, fra den beste cognac, kaviar og sigarer fra Cuba.

Det er dette som gir dem håp: daglig vold, knivstikking og etter hvert massedrap. De håper at dette muslimske pakket blir flere ved innvandring, hente unger fra Levos, andre leirer og at vi tar igjen svenskene fort. Lysbakken sa nylig at Sverige er et lysende eksempel i Europa..

Planen er at de to mest barbariske ideologier, marxisme og islam, slår seg sammen for å fremme diktaturet de begge drømmer om for Norge, bare det at muslimene vil starte å henrette/ halshugge sine allierte venner først.

Da følger som vanlig hungersnød og folkemord. Og fordi venstresiden er den egentlig ny- nazismen  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), «Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti» bringer det felles jødehatet dem sammen. Og de jobber aktivt for Holocaust 2 i Midt Østen, sammen med dem som har lovfestet det. Akkurat som partikamerat Hitler.

Jeg sender dette til andre partier/ "de borgerlige" m. fl ,  særlig ungdomspartiene. Fordi de er helt lamme når det kommer til å bekjempe denne kombinerte djevelskapen. For en stor del er de for den samme agenda, særlig den muslimske invasjonen, inkl KrF. Det gjelder også løgnmedia, spesielt NRK og "utdanningsystemet," som har indoktrinert disse unge hjerneløse idiotene, fra barnehagen til de får norsk lissom "høyere utdannelse." Fagarbeidere og ingeniører har sann utdannelse, som vi sårt trenger, ikke disse tåkepraterne, som er intet annet enn programmerte papegøyer.

Kirkehøyden