Klimavenlege coronatiltak

Av Norvald Aasen. 

Til Une Bastholm, MDG?, stortinget.

Eg har fått med meg at du meinar coronatiltak må vere klimavenlege.

Synes ikkje du, og dei andre i MPG, at coronatiltaka er rimeleg godt klimavenleg når heile samfunnet er stengt ned?

Vert det meir klimavenleg når ditt parti saman med andre raude partia på venstresida, truleg også støtta av Krf og Venstre, vil starte luftbru til Tyrkia/Hellas for å hente til Norge migrantar? 

Alle desse som de vil ha inn i Norge for å skifte ut det gamle folket, oss nordmenn, vil måtte ha alt som trengs til livets opphald. Varme, klær, langreist mat -ikkje minst -, husly, transport til lege, sjukehus, tannlege, kino, moskear med mykje meir, vil måtte føre med seg meir forbruk, meir forureining og meir forsøpling.

Heng dette saman med dykkar miljø- og klimavenlege tiltak?

Eg skriv dette brevet til deg på nynorsk berre for å minne deg på at her finns nokre få nordmenn att i landet med vårt gamle norske språk og som truleg er til skade for dykkar klimavenlege tiltak. Vi driv gjerne jordbruk.

Kunne ønskje deg ei God Påske, men Påska er ei kristen høgtid og den trur eg kanskje ikkje passar inn hjå sosialistiske avgudar.

Med venleg og nynorsk helsing frå

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen