NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 16. april 2020

Mandat fra oven til å ødelegge Afrika?

Av Dan Odfjell. 

Hvor ellers får globalistene sitt mandat fra, til å ødelegge og utarme Afrika? Om dette skrev debattanten NorgesRøst utførlig i debattfeltet etter overskriften «Afrikas elite tvunget til å benytte sine egne sykehus» av Hanne Tolg 12/4/20 på document.no. For afrikanske ledere er nå nødt til å måtte bruke sine lokale sykehus dersom de skulle bli korona-smittet. Tidligere fløy de på første klasse med sine egne til prestisjefulle sykehus i utlandet. Tolg's poeng var at disse er korrupte eksempler på bidrags-industriens afrikanske vinnere, som holder befolkningene sine nede og som slik underordner sine land «verdensordningens» globalistiske nedsider. For de afrikanske lederne prioriterer seg selv, ikke fattige medmennesker, som derfor mangler sykehus med lokalt adekvat medisinsk utstyr etc.

NorgesRøst kunne like gjerne selv skrevet en kronikk om dette, han er en flittig debattant. Men han foretrekker tilsynelatende å bidra til samfunnsdiskusjonen slik som han gjør, og takk til ham for det. Derfor vil jeg her trekke hans argumenter som mange ellers ikke får med seg, de som ikke har tid eller bryr seg med kommentarfeltene. NorgesRøst er nemlig redd systemet med de korrupte lederne i Afrika bare vil fortsette. Nettopp grunnet støtte fra rike land som Norge fordi disse lokale lederne knytter sine land til den utopiske, globale økonomiske ordenen. Disse korrupte lederne produserer ingenting selv, de bare administrerer sine land slik at multinasjonale kapitalister kan få operere der. De sistnevnte er neppe veldedige eller spesielt service-orienterte, for de skal tjene pengene på egne bedrifter og produkter. Slik blir de lokale fattige oftest slavebundet.

Afrika er den rikeste del av verden på naturressurser. NorgesRøst: «Afrikanere er hverken dumme eller inkompetente, men kan klart styre seg selv. Dessverre er det paradoksalt god-hetsindustrien i Vesten med sine dårlig skjulte rasistiske holdninger og i tjeneste for Davos-eliten, som bidrar til å holde fattige land nede i fattigdom, underutvikling og undertrykkelse. Vestlige globalisme-regimer mener nemlig at deres universelle moral og universelle verdier er overlegen alle andre folk og kulturers moral og verdier, og at de derfor har et mandat fra oven til å styre hele verden». Jeg tror neppe hverken Kina eller Russland er enige i det. De står smart på utsiden og tar fordel av denne Vestens naivitet.  For det kommunistisk-styrte imperialistiske Kina vil verden aldri kunne bli global - uten at det er på basis av Kinas absolutte overmakt.

Det må være lov å spørre hvor dumme vår politikerklasse kan få være? Bistands-pengene som sendes afrikanske land blir borte på veien. Pengene havner på konto i Sveits, Cayman Islands og andre steder, i dyre hoteller i Nice eller Genève eller i eksklusive kjøpesentre i London eller Paris. De afrikanske ledernes sønner og døtre sendes til de dyreste skoler og universiteter i Vesten. Hvordan kan dette med åpne øyne opprettholdes? Og afrikanske representanter inkorporeres og betales godt i FN uten reelt å gjøre noe. Eksempelet nylig med sjefen for WHO som har spilt med Kina i tildekningen av sistnevntes menneske-forbrytelse mht korona-realitetene, gjør at Norge bør revurdere sitt forhold til det korrupte FN. Akkurat som  USA. Alle overnasjonale udemokratiske konstellasjoner er per definisjon suspekte fordi de ikke kan holdes til ansvar. Er ikke dette rimelig opplagt?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.