Oss folkeflertallet imellom, herved offentlig utropt:

Av Dan Odfjell. 

Den egoistiske politiske eliten betrakter landet og oss kun som en befolkning, ikke som en fri og selvstendig nasjon. Som et norrønt folk inntar vi derfor, og herved, en rettmessig forsvars posisjon for den gamle nasjonen vi representerer, ovenfor alle fremmede trusler. Den politiske eliten ønsker oss tydeligvis menings-styrt som det gamle Sovjet.

Derfor stats-subsidierer sågar den borgerlige regjeringen den sosialistiske pressen og er på lag med NRK-monopolet - til alle’s ensretting. Det forklarer tydeligvis hvorfor alternative konservative medier hetses også fra de halv-borgerlige... Vår ufattelige statsminister kaller oss hånlig kun et lite ekko-kammer. For vi forstyrrer tydeligvis maktens skjeve og selvgode «kjørebane». Samt, hennes EU som tillater «gamle-befolkningene» i vest-Europa ubønnhørlig utskiftet. Men når den norrøne befolkningen slik grovt neglisjeres, snakk da ikke lenger til oss om et reelt folke-demokrati. 

Vi mener bestemt at korona-krisen blekner opp mot masseinnvandringen; langt mer skremmende i et lengre perspektiv. Men se, staten har bevisst tillatt og subsidiert dette riks- menings-monopolet til islams store fordel. Og aller verst, Erna Solberg-regjeringen fortsetter å støtte NRK-monopolet som søker det norrøne folket skamfullt til bunns. Statsministeren tillater dette gjennom sin totale taushet, for å tie er å samtykke. Om ikke vi til et nær Sovjet lignende demo-diktatur er blitt, vet ikke jeg. Med en unasjonal statsminister som later seg borgerlig, noe som påminner oss svikeren Knut Arild Hareide. Som hun utrolig har tatt til sitt bryst.

Med korona-epidemien gjelder det næringslivet ikke skylles ut med badevannet gjennom myndigheters nedstengninger. For vi er i en slags krig og må nå forholde oss pragmatisk, ikke «spill-lammet» til slaver av følelser og godhets ønsker - til myndighetenes ja-takk begge deler. For her må det prioriteres, ikke deres sterkeste side... Faktum er at korona-smittede friskner raskt til igjen, og at dødsraten blant folk under 50 år er meget lav. Jeg er selv over 80 og aksepterer lett denne såkalte risiko-alderen. For vi må alle akseptere at «krig» koster, og støtte patriotisk nasjonens beste. For en antatt tids-epoke også etter denne, for de fleste av oss?

Men her og atter en gang støter vi på den store forskjellen på nasjonalister og globalister. Sistnevnte som stadig og forgjeves pretenderer å kunne redde alt og alle, ja hele verden, og alt sågar samtidig. Denne korona-krisen viser hvor totalt nytteløst akkurat det er, at Svarte Svaner ikke kan bestikkes. Samt se hvilket skjørt byggverk EU i realiteten er, nå falleferdig nær. Nei, Brussel-byråkratene mangler det viktigste, den fedrelands patriotismen som trengs for et robust forsvar. For i vanskelige tider å dø, om så det gjelder. Hvem gjør det for EU? Ingen.

Vi ser det opplagte, når farene truer må hver familie og hver nasjon stå opp og først hjelpe seg selv. Ingen, ingen andre i den store verden - med fare for eget liv og helse - vil ofre seg for oss norrøne. Ei heller tilsvarende vi for dem. For selvsagt, alle land står seg selv nærmest i nær alle viktige sammenhenger. En-verden sjarlatanene er godt representert og beriker gjennom EU og FN hvor de aller fleste er egoistiske sosialister - som taler utopisk tullprat. Globalistiske ledere som ikke forstår Kina og den virkelige verden, de avsetter seg selv. Jeg håper krig ikke må til for å vekke dem. 

Konklusjon: I et sant demokrati må fri folkevilje, fri diskusjon både pleies og respekteres. 

Det skjer ikke i Norge, tvert imot. Men, all denne NRK marxistiske propagandaen til tross, folkeviljen sier fortsatt Nei til EU. Samt Nei til dets navlestreng EØS, et regelrett folke-bedrag. Vi, det norrøne folket, vil ha Norge tilbake som et fritt og selvstendig land, presist som bestemt i Grunnloven. Og kun med bilaterale handels-messige avtaler, alle individuelle og alltid landet hensiktsmessige, dvs utover vårt allerede eksisterende WTO medlemskap. Som rekker plenty. Så hør ikke på EU/EØS løgnerne som har en så dårlige sak at de ikke åpent en gang tør forsvare seg med relevante fakta. Men for hver dag som går blir realitetene mer åpenbare.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.