NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 17. april 2020

Rangering av helsehjelp er en av de vanskeligste etiske utfordringene vi kjenner

Av Kirkehøyden. 

Videresendt til politisk ledelse i Helse og Omsorgs departementet, og Helse og Omsorgs komiteen på Stortinget.

Lege Ole Frithjof Norheim skriver i Aftenposten 24 mars: "Rangering av helsehjelp er en av de vanskeligste etiske utfordringene vi kjenner".

Fascinerende at dette stadig kommer opp, også uten denne krisen. For de rødgrønne satte ned et utvalg for bevisst å nekte eldre helsetjenester. De gir oppdraget til ærgjerrige akademikere, med hint om hva de vil ha - og du ble leder

Innstillingen kom og Høie/ det verdikonservative partiet Hørye kastet seg energisk over den. Det kom også en innstilling som skulle nekte uføre, lovfestede rettigheter. Med det samme tåkepratet, alt skal bli så mye bedre for alle. Nei, familiene må klare seg selv, og staten skal finansiere innvandring. Forsikringsteori sier klart, liten risk betaler for stor. Visste du ikke ikke det professor?  

Hva er det egentlig motivet? Avlive de eldre for å finansiere innvandrere og andre "misfits," som aldri skal i arbeid, spesielt fra muslimske land. De skal spare de store opptjente pensjonene våres, som løper i mange år. Ikke noe problem for politikere, de  henretter 15.000 barn/ ufødte liv hvert år, for å løse et luksus problem. Legene er ingen garanti, for at også vi eldre blir systematisk blir henrettet for et annet "godt formål."

Med de eldre må våre politikere bare pakke det inn, gjett hva så dukket det opp igjen i unntaksloven: Allerede forsinker de behandlingen av sykdom, særlig kreft til den har spredd seg. Min svoger (65) gikk bort i 2006, hadde levd eksemplarisk. Hva jeg har lagt merke til siden er at de bruker de samme bortforklaringene for andre som ikke fikk behandling i tide. En 76 åring lå på A-hus, ubehandlet med enorme smerter, med brukken lårhals til han kreperte. De prioriterer allerede, for å påføre oss eldre premature død. Jeg har aldri møtt min fastlege, det anser jeg som en helserisk.

På sykehjem gir man de eldre straks mixturer med 30 medisiner, hvor bare fem er dødelige. En familie tok mora hjem, og hun kviknet til med en gang. De underernærer og dehydrerer dem, slipper dem ut i kulda og "glemmer" dem i sola.

Her en opplysning: En venn av meg og insider og deltok i et "top secret" møte i 1993 for å løse problemet med stadig færre netto ytere til systemet. Til ingen nytte, de har fortsatt å øke utgiftene, kjøpe seg makt, og vise hvor gode de er ikke minst igjennom innvandring av falske flyktninger, som har hørt om paradiset oppe i nord. Når de er inne i systemet drar de på ferie fra hvor de "flyktet" fra. Dem skal de spare, ikke oss etniske norske, som har jobbet hele livet. Fortell sannheten professor!!!

Kirkehøyden