Samfunns-tilliten er borte

Av Dan Odfjell. 

Etter Tangen-saken ser vi, som en aktør i debatt-feltet så godt uttrykte det, en politisk strebende og klart fordels-søkende elite som unner- og tjener seg selv. Mange av disse har Agenda 2030 på brystet. Eller, som en annen debattant antydet det, Erna Soltvedt vår statsminister, tenker tilsynelatende bare globalisering og det gjennom-korrupte FN-systemet. Blir vi ikke nå stadig lurt trill rundt, i et mer enn halvt tapt demokrati?

Om saken skrev jeg på Resett 20/4/20 under overskriften «Hvem skal la øksen falle?» som mer enn antydet dette som opp til Erna Solberg straks å ordne opp i. For hun burde bekymre seg, ikke bare over norsk samfunns tillit generelt, men også om folkets tillit til henne selv om å være på folkets rette side, som statsminister.  Agenda 2030 er en FN-forestilling av pretensjon mest om globalisme og ønsket om FNs egen langsiktige overlevelse. Som nå synes bra smadret etter Kina-viruset og dets uhyggelige konsekvenser.

Så hvorfor er samfunns-tilliten til de grader blitt borte? Fordi spillet fra toppen av politiker-klassen er uten integritet og på lag med de uærlige riksmediene. Ingen av disse respekterer folket, de arbeider kun for seg selv. Det demonstrerte forøvrig to folkeavstemninger klart for oss, at vi statister er blitt i deres spill for makt og privilegier. De overstyrer oss, velgerne, som de skulle være tro tjenere for, var vi et reelt demokrati. For summen av folkets bestemmelse er demokratiets selveste grunnpilar.

Min påstand går på spørsmålet om gjensidig respekt og tillit. At en ny folkeavstemning om EØS kun fornektes oss er grunnet elitens frykt for å måtte utskiftes med en ny regjering bestående, hovedsakelig, av nasjonalister som vil forandring og det å sette Norge først. Eller, tror noen at det er ut fra veldedighet og ærlig godhet, overfor Kari og Ola, at en nåværende dekadent politikerklasse nekter oss folkeavstemning? I et påstått folkedemokrati?

At regjeringen stilltiende støtter det totalitære kommunistiske kinesiske regimet i en konflikt av sivilisatoriske proporsjoner er mer en skremmende, det er fatalt. Og at det er med på å forklare denne svinnende samfunns-tilliten er ikke å overdrive. Med de stats subsidierte løgn-mediene på lag. Hvilket demo-diktatur. Vi kunne like godt vært underlagt Vladimir Putin og Pravda, med den store forskjell at der forstår iallfall folket seg søkt lurt. Knapt i dagens Norge. 

Dan Odfjell,  Samfunnsdebattant.